Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

  Her får du informasjon om alternativene:

E-post - skal ikke brukes ved innsending av sensitive opplysninger. Husk at e-post ikke er en sikker kanal - og saker unntatt offentlighet/sensitive opplysninger må sendes via Digital forsendelse.

 

eDialog - sikker innsendingsmåte for innbyggere og virksomheter å ta kontakt med kommunen.

 

Du skal ikke bruke eDialog hvis:

• Kommunen har elektroniske skjemaer til formålet, f.eks. søknad om barnehageplass, søknad på stilling mm.

• Henvendelsen gjelder enkle spørsmål som ikke skal journalføres hos oss, da kan du kan sende e-post til postmottak@orland.kommune.no eller direkte til en ansatt. 

Ørland kommune og Fosen distriktmedisinske(DMS) senter har ledig vikariat for fysioterapeut i 100 prosent stilling. Stillingen er fordelt mellom kommunen (20 %) og DMS (80 %)

Fosen DMS består av både interkommunale helsetjenester for Fosenregionen og desentralisert spesialisthelsetjeneste i regi av St. Olavs Hospital HF og består av; avdeling for ø-hjelp, medisinsk etterbehandling og rehabilitering, Fosen legevaktsenter og Spesialistpoliklinikken Fosen. Ørland kommune er vertskommune for tilbudene ved Fosen DMS.

 Ørland kommune og Fosen DMS har ledige nattstillinger for sykepleier og hjelpepleier. Stillingene er underlagt avdelingsleder ved Fosen DMS på Brekstad.

Sykepleierstilling 52, 82 prosent stilling i perioden 01.05.20 – 01.03.21, med mulighet for forlengelse. Hjelpepleiestilling 66 prosent stilling er ledig fra d.d. og til 31.08.20

Fra 1. januar 2020 ble Bjugn Kommune og Ørland kommune slått sammen til en. Navnet på den nye kommunen er Ørland kommune og har fått nytt organisasjonsnummer.

 

 Ørland Lufthavn melder om at flyavgangene både til og fra Ørland Lufthavn i dag er innstilt. Morgenflyet torsdag 09.01 er også kansellert grunnet at flyet først må komme fra Gardermoen og følger vanlig rute derfra. 

Sidevinden gjør at det dessverre er for farlig og flyene kan derfor hverken lande eller ta av.

Avgangen fra Ørland til Oslo klokken 14:45 er innstilt og flyvningen fra Oslo til Ørland klokken 16:40 er også kansellert.

 

Søknadsskjemaet for barnehageåret 20/21 som starter august - 20 er ikke oppretta ennå.

Alle dere som ønsker plass fra august - 20 og utover bes om å vente med å søke til medio januar - 20.

Spørsmål? Ta kontakt med Wenche Olden Moen 41454765.

 

 

 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier).

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom

Bufdirs nettside for tilskuddsordningen.

Lenke til utlysningen   

 

 

Invitasjon til informasjonskveld om ungdomsmiljø og rus i Ørland og Bjugn

Fosen videregående vil i samarbeid med politiet og helsetjenesten i Ørland og Bjugn, invitere foresatte og andre som er opptatt av ungdommen til en informasjonskveld med tema ungdom og rus. 


Agenda for kvelden

• Status i Bjugn og Ørland

• Faktainformasjon om rusmidler og hjelpetjenester

• Dialog 


Vi håper at både foresatte, dere som jobber med ungdommen i frivillige lag og foreninger, besteforelder, ansatte i skolene, politikere og alle som bryr seg om vår felles ungdom har anledning til å møte.


Arrangementet holdes i Kultursalen, Bjugn kulturhus mandag 18.november kl.17.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

Bjugn- og Ørland kommuner blir til nye Ørland kommune 1.1.2020. Bjugn og Ørland kommuners lokale forskrifter vil da opphøre og det er derfor utarbeidet forslag til nye lokale forskrift for den sammenslåtte kommunen.

Nye Ørland kommune sender med dette på høring forslag til seks lokale forskrifter om gebyrer innenfor fagområdet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Hæringssvar kan sendes til: postmottak@bjugn.kommune.no

Frist for å sende høringssvar er 13.10.19

Fosen Helse lyser ut en 3-årig prosjektlederstilling med mulighet for fast tilsetting. Prosjektlederen skal drive utviklingsprosjekter iht. vedtatte mål og strategier for Fosen Helse. Stillingen vil være en del av selskapets ledergruppe. Selskapet skal være synlig og tilstede i eierkommunene