Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Sivilforsvaret minner om at offentlig varslingsprøve vil bli gjennomført:

ONSDAG 10. JUNI 2020

Signalet VIKTIG MELDING – LYTT PÅ RADIO sendes kl.12.00.


Vi gjentar at det kun dreier seg om en teknisk prøve.

Logo frivillighetssentralen Ørland

Frivilligsentralen i samarbeid med kommunens eldrelos har rigget et nytt tilbud – Telefonvenn.

Vi håper nå det er mange som melder seg og ønsker å bidra, i tillegg til at vi ønsker tilbudet skal bli kjent blant de som er ensomme og ønsker seg en telefonvenn.

Info om tiltaket

Påmelding

 

Som følge av kommunesammenslåingene på Fosen har selskapsavtalen til Fosen Renovasjon IKS blitt oppdatert. I forbindelse med dette har de nye eierkommunene Åfjord, Ørland og Indre Fosen tildelt Fosen Renovasjon IKS enerett med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3.

 01.01.2020 er det 10323 innbyggere i Ørland kommune.

Ørland kommune har fra 1. januar 2020 flest innbyggere av alle kommunene på Fosen.

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), har tidligere Bjugn og tidligere Ørland kommuner hatt størst økning i folketall av alle Fosenkommunene, med en folkevekst på tilsammen 85 personer i 2019.

Befolkningsendringer i kommunene 

 

 Ørland Lufthavn melder om at flyavgangene både til og fra Ørland Lufthavn i dag er innstilt. Morgenflyet torsdag 09.01 er også kansellert grunnet at flyet først må komme fra Gardermoen og følger vanlig rute derfra. 

Sidevinden gjør at det dessverre er for farlig og flyene kan derfor hverken lande eller ta av.

Avgangen fra Ørland til Oslo klokken 14:45 er innstilt og flyvningen fra Oslo til Ørland klokken 16:40 er også kansellert.

 

Søknadsskjemaet for barnehageåret 20/21 som starter august - 20 er ikke oppretta ennå.

Alle dere som ønsker plass fra august - 20 og utover bes om å vente med å søke til medio januar - 20.

Spørsmål? Ta kontakt med Wenche Olden Moen 41454765.

 

 

 I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2020 er det satt av om lag 310 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier).

Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom

Bufdirs nettside for tilskuddsordningen.

Lenke til utlysningen   

 

 

Invitasjon til informasjonskveld om ungdomsmiljø og rus i Ørland og Bjugn

Fosen videregående vil i samarbeid med politiet og helsetjenesten i Ørland og Bjugn, invitere foresatte og andre som er opptatt av ungdommen til en informasjonskveld med tema ungdom og rus. 


Agenda for kvelden

• Status i Bjugn og Ørland

• Faktainformasjon om rusmidler og hjelpetjenester

• Dialog 


Vi håper at både foresatte, dere som jobber med ungdommen i frivillige lag og foreninger, besteforelder, ansatte i skolene, politikere og alle som bryr seg om vår felles ungdom har anledning til å møte.


Arrangementet holdes i Kultursalen, Bjugn kulturhus mandag 18.november kl.17.30-20.00

 

 

 

 

 

 

 

Bjugn- og Ørland kommuner blir til nye Ørland kommune 1.1.2020. Bjugn og Ørland kommuners lokale forskrifter vil da opphøre og det er derfor utarbeidet forslag til nye lokale forskrift for den sammenslåtte kommunen.

Nye Ørland kommune sender med dette på høring forslag til seks lokale forskrifter om gebyrer innenfor fagområdet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Hæringssvar kan sendes til: postmottak@bjugn.kommune.no

Frist for å sende høringssvar er 13.10.19

Fosen Helse lyser ut en 3-årig prosjektlederstilling med mulighet for fast tilsetting. Prosjektlederen skal drive utviklingsprosjekter iht. vedtatte mål og strategier for Fosen Helse. Stillingen vil være en del av selskapets ledergruppe. Selskapet skal være synlig og tilstede i eierkommunene