Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Mebostad boligfelt er lagt ut for salg. Boligfeltet ligger innerst i Bjugnfjorden, mellom Kottengsveien og Karlestrand, ca 1 km vest for Bjugn. Dette er et naturskjønt område med et stort utvalg av ulike tomter.

Boligfeltets område 1 og 2, som er lagt ut for salg, består av 41 tomter. Åpner nå for at profesjonelle utbyggere kan bygge boliger for salg eller som visningsboliger.

Betaling for tomtene kan, etter kontraktsfestet avtale, skje når boligen er solgt.

Kommunestyre vedtok i møte 22. september å sende utkast til ny samfunnsplan på høring og offentlig ettersyn. Nå inviteres du til å komme med tilbakemeldinger og innspill.

Visste du at hvert år går en tredel av den produserte maten i verden til spille eller kastes? Dette tilsvarer 1,3 milliarder tonn med fullt spiselig mat. Bare i Europa kan maten som blir kastet bidra til å gi 200 millioner mennesker mat på bordet!

Det finnes mer enn nok mat til alle mennesker i verden, likevel går mange sultne hver eneste dag. Hindrer vi matsvinn kan vi redusere fattigdom og sult. FNs bærekraftsmål nummer tolv, «ansvarlig forbruk og produksjon», har et helt eget delmål som fokuserer på å minske matsvinnet i verden:

Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting.

Illustrasjonsbilde

Ørland kommune har, eller er i ferd med, å bosette flyktninger fra Ukraina. Vi har nå passert 30 personer, og forventer flere i løpet av høsten. Totalt forbereder kommunen seg på å bosette 85 personer, hvorav de fleste er mennesker på flukt fra krigshandlingene i Ukraina.

Vi trenger nå å leie boliger, og du kan registrere deg for å gi kommunen beskjed om du kan bidra med bolig.
 

Ørland rådhus

Ørland og Rindal på delt førsteplass i årets Åpenhetsbarometer utført av Pressens offentlighetsutvalg (POU) og Kommunal Rapports undersøkelse av norske kommuners åpenhet.

 

I forbindelse med graving og legging av ny 800mm overvannsledning til sjø fra Bruholmen Hage, sperrer vi av gangveien nede ved sjøen Mandag kl. 07.00 – 17.00.

Da ledes ferdsel rundt om Dekkservice og til Bruholmen turstier. 


Ved spørsmål, kontakt Jan Ola Riseth - avdelingsingeniør Kommunalteknikk i Ørland kommune.
Epost:
jan.ola.riseth@orland.kommune.no  Telefon: 992 26 725

 

 

 

 

Oppfriskningsdose koronavaksine for 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Personer som ble vurdert i risiko ved 1. vaksinering (altså prioritert i vaksinekø) kan nå bestille time til vaksinering tirsdag 27. september i Ørland Sparebank Arena.
https://www.helseboka.app/booking/staff/3098974

Også denne gruppen får tilbud om sin andre oppfriskningsdose av koronavaksine. Dette gjelder personer med følgende sykdommer/ helsetilstander:

Timebestilling koronavaksine

 

 

Tirsdag 27. september klokken 15.20 holdes det åpent valgmøte for ungdom i alderen 16 til 19 år.

Valgmøtet blir i Bjugn kulturhus /Kultursalen ved Fosen Videregående skole.

 

Skadene på Jøssundbrua i Ørland kommune er større enn forventet. Dette betyr at brua kan åpnes tidligst 24. oktober.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for Reitan næringspark ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 21.06.2022, sak 22/047.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende næringspark på Reitan, samt for etablering av renovasjonsanlegg og nødvendig infrastruktur.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune pr. post eller e-post til postmottak@orland.kommune.no innen 25.10.2022.
Innspill merkes med planens navn og planID 5057202108.