Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Vi ønsker å høre deres mening om i framtidas Ørland!

 

Illustrasjonsbilde

Ekstraordinær tilleggsutlysning fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet):

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

Ørland kommune og Mebostad Holding AS har inngått utbyggingsavtale for utbygging av Mebostad B15 boligområde i Ørland kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17 - 4 kunngjør Ørland kommune at avtale er inngått. Avtale ble vedtatt i kommunestyret 17.01.2022.          

Signert avtale for Utbyggingsavtale Mebostad B15 (PDF, 6 MB)


Spørsmål kan rettes til enhet for kommunalteknikk v/ Nils Braa

Nils.braa@orland.kommune.no         Postmottak@orland.kommune.no    

 


 

Ring av mennesker laget av elever som holder i hver sin stol

Ørland er eneste kommune på Fosen som har økning i folketallet 4.kvartal 2021.

Kommunen vår består ved utgangen av 4.kvartal 2021 av 10 371 innbyggere.
Dette er en økning på 8 innbyggere fra utgangen av 3.kvartal 2021.

Vi er også eneste kommune på Fosen som hadde økning i 2021, med 65 innbyggere totalt.

Kart

Ørland kommune skal foreta en utbedring av krysset fra Reksterberg Boligfelt/Jernalderveien. Dette for å bedre sikt i utkjøringen til Fylkesveien.

Krysset flyttes ca. 7 meter lengre sør.

Arbeidet starter 5. mai 2022 og med en planlagt byggetid på ca. 5 uker. Noe endret kjøremønster i området må påberegnes i anleggsperioden.

Ved spørsmål ta kontakt på tlf. 901 61 812 

  

Det er besluttet i kriseledelsen i Ørland kommune at selvtesting av koronatester ikke lengre skal registreres i kommunens system.

Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommuner vil ta i bruk Helseplattformen fra 12. november 2022. Her kan du lese hva dette betyr for deg som innbygger, samt annen informasjon om prosjektet.

Fra fredag 29. april gjenopptas ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp» i Ørland kommune.

Dette er et trafikksikkerhetsprosjekt, og gjelder transport hjem fra offentlige arrangement som fester, konserter og andre arrangement, samt private arrangement på offentlige steder.

Denne ordningen kan benyttes fra det året man fyller 15 år t.o.m. året man fyller 22 år.

 

Torsdag 05.05.22 blir det innskriving for skolestarterne (elever født i 2016) i Ørland kommune.

Tidspunkt: kl. 09.00 - 11.00 på den enkelte skole.