Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Normal skoleskyss over Jøssund bru starter opp igjen med transport hjem fra skolen mandag 14. november.

Skoleskyssen til skolen mandag 14. november går etter unntaksordningen som i dag.

 

Vi har forberedt oss lenge, og nå tar vi endelig Helseplattformen i bruk. Her kan du lese hva dette betyr for deg som innbygger.

Etter flere ukers arbeid nærmer det seg åpning av Jøssundbrua igjen.

Åpningen skjer mandag 14. november 2022 kl. 12.00.


Les mer info fra Trøndelag fylkeskommune her


 

 


 

Illustrasjonsbilde

Fysioterapitjenesten i Ørland kommune vil i tiden framover mangle en del ressurser grunnet vakante stillinger og innføring av helseplattformen. Dette vil medføre et redusert tilbud og lengre ventetid for alle aldersgrupper, men særlig barn og unge og eldre. Vi håper å få besatt stillingene så fort som mulig, men ber om forståelse for lengre ventetid.

Samtidig har vi styrket ergoterapitjenesten og har fått ansatt en ergoterapeut som skal jobbe i hjemmetjenesten med fokus på rehabilitering, tilrettelegging og kartlegging. Målet er å sikre at innbyggerne får mulighet til å mestre mest mulig selv. Vi har også fått ansatt en ergoterapeut i 50 % prosjektstilling med fokus på aktivitet og deltakelse for sårbare grupper.

Her er hele avdelingen samlet:

Fra venstre: Tobias Krøber, Liv Oddny Balstad, Bak: Geir Agnar Paulsen, Berit Leirtrø, Unn Kristin Listog Sundet, Ellen Ressem, Kaja Jøssing Aune Foran: Heidi Lysø Ulriksborg, Melanie Degen, Marie Therese Strøm Grønning, Lisa Blikeng og Ketil Holberg.

 

 

VA-bransjen i Midt Norge har utpekt
Per Bjørn Eggen til årets VA-person i Midt Norge. Han jobber til daglig som «Avdelingsingeniør vannforsyning» i Ørland kommune, og har over 40 års fartstid i vannbransjen.

 

Utmerkelsen skjedde under VA-dagene i Midt-Norge 2-3. november 2022 på Scandic Hell.
VA samlingen er en av Norges største innen VA faget, med over 400 deltakere.

 

Årets VA-person i Midt-Norge er en anerkjennelse for en særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk.

 

Prisen ble overlevert av Tobias Dale og Håvar Brøndbo

Ørland kommune gir ut følgende priser:

  • Hederspris
  • Ungdommens idretts-/kulturpris
  • Frivilligpris

Kom gjerne med forslag på kandidater, frist er 02.12.2022

Forslag sendes: Ørland kommune, Postboks 43, 7159 Bjugn eller på e-post til postmottak@orland.kommune.no

Prisene deles ut under Vinterfestuka 2023.

 

 

 

 

Søk om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: 18. november 2022.
Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises.

Beløp: Tilgjengelige midler 2023: 225 mill. kroner.
Bevilgning i forslag til statsbudsjett 2023: 664,43 mill. kroner. 439 mill. kroner av bevilgningen er tildelt til flerårige tilskudd i 2022. Dette betyr at mange tilskuddsmottakere allerede har fått vedtak om tilskudd i 2023 og har pågående prosjekter.

I forslag til statsbudsjett for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler, og 2,5 mill. kroner til organisasjonen BUA.

Bufdir tar forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2023.

Det er viktig at dere leser informasjonen i nedtrekksmenyen nøye, og setter dere inn i både forskrift og veileder til forskrift (se «Regelverk og dokumenter».) Vi anbefaler spesielt at dere leser kapittel 4 og 5 i veileder. I kapittel 4 i veilederen er det informasjon om de ulike aktivitetstypene dere kan søke om tilskudd til, og i kapittel 5 er det informasjon om de ulike søknadsskjemaene.

Her finner du mer informasjon  Tilskudd til inkludering av barn og unge | Bufdir

Ørland Kommune ønsker å informere publikum/trafikanter om trafikkomlegging i Brekstad Sentrum ifm vårt prosjekt for infrastruktur. Gater som vil bli berørt er Skolegata, Rådhusgata, Havnegata og Yrjarsgate.

Prosjektet går over i en fase hvor trafikanter må påberegne å bli berørt og omleggingen vil bli skiltet til enhver tid.

Ber om at publikum benytter seg av merket parkeringsplass, slik at vi klarer å oppnå best mulig tilrettelegging og sikkerhet for alle parter.

Omleggingen har en periode fra månedsskiftet oktober/november og fram til jul.

 


Åpningen av Jøssundbrua i Ørland kommune blir forsinket. Brua åpnes i løpet av uke 46, det vil si mellom 14. og 18. november 2022.  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av ny reguleringsplan for Holmhaugen.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av Holmhaugen for fremtiden. Aktuelle formål vil være næringsbebyggelse med tilhørende anlegg, kai og adkomstvei, havneområde for Forsvarets bruk og havneområde i sjø. Noen av sjøhusene inn mot Uthaug er også tatt med i kunngjort område for vurdering av ny bruk av disse. Planen skal være et forutsigbart og hensiktsmessig styringsverktøy for industri- og havneområdet Holmhaugen både for næringsaktører på området og for naboer og brukere av området omkring.

Ørland kommune har fastslått at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram.