Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Vei

Varsle, spørre eller klage på forhold på det kommunale vegnettet:

Ørland Kommune kontrollerer tilstanden på kommuneveiene, samtidig som vi besørger for drift og vedlikehold av de kommunale veiene. Likevel kan vi ikke være overalt til enhver tid. Vi er derfor takknemlig for meldinger om skader på veinettet eller andre akutte forhold.


Trafikkmeldinger, spørre eller klage?

Vil du varsle om direkte skader og akutte forhold som utgjør en fare for trafikken, ta kontakt på vår vakttelefon 906 97 333. Ønsker du å ta opp forhold ved kommuneveinettet, som ikke påvirker trafikken direkte, kan du sende en e-post til:  postmottak@orland.kommune.no  Da får vi henvendelsen din inn i systemene våre og kan saksbehandle den på riktig måte.
 

Brøyting og strøing:

Brøyting blir foretatt når det er ca 5 - 10 centimeter snø. Sandstrøing utføres når det er behov pga. væromslag etc.

 

Ferdsel på veinettet:

Ørland Kommune eier og forvalter kommuneveiene i kommunen. Utgangspunktet er at veiene stilles til disposisjon for trafikantene i den tilstand den til enhver tid er og at trafikantene ferdes på eget ansvar. Erstatning forutsetter at det kan påvises et erstatningsansvar etter gjeldende erstatningsregler.  

 

Arbeid på eller ved kommunal vei:

Skal du arbeide på eller ved en kommunal vei, må du sende en søknad til oss.


Fylkesveger i Ørland Kommune:

Trøndelag Fylkeskommune eier og forvalter fylkesveien i Trøndelag. Trafikkmeldinger rettes til VTS - Vegtrafikksentralen, telefon 175. Ønsker du å ta opp forhold ved fylkesveinettet som ikke påvirker trafikken direkte, kan du sende en e-post til: postmottak@trondelagfylke.no

Kontakt

Nils Braa
Enhetsleder kommunalteknikk
95225653