Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Barn og skole

Her finner du digitale søknadsskjema til kommunale tjenester, lenker til relevante eksterne skjema og enkelte skjema som du kan laste ned og fylle ut.

Har du spørsmål angående skjema kan du sende en epost til: kommunikasjon@orland.kommune.no


Elektroniske skjema:

Barnehagesøknad

Barnehageplass oppsigelse av plass 

Egenvurderingsskjema barnehage 

Fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Kulturskole 

Norskopplæring 

Skolefritidsordningen - SFO-plass 

Bekreftelse for mottak av SFO-plass

Redusert betaling og eller gratis kjernetid for 2,- 3-, 4- og 5- åringer, samt barn med utsatt skolestart

Redusert foreldrebetaling - SFO    

Skoleskyss - Grunnskole 

Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei 

Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Voksenopplæring 


Skjema for utskrift:

Samtykke til vaksinering ungdom under 16 år (Eksternt lenke til FHI) - For koronavaksinasjon av ungdom under 16 år kreves det samtykke fra begge foreldre/foresatte ved felles foreldreansvar. Samtykkeskjemaet inneholder også informasjon om vaksinen.

Samtykkeskjema til vaksinering ungdom under 16 år - norsk (til utskrift)

Samtykkeskjema til vaksinering ungdom under 16 år - engelsk (til utskrift)

Samtykke til vaksinering av ungdom født i 2004 - 2005 (til utskrift)