Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Skjema

Her finner du alle skjema vi har tilgjengelige.
Elektroniske skjema og skjema for utskrift.
 

Vi opplever for tiden en teknisk feil på vår skjemaløsning, der navn og adresse ikke hentes automatisk fra folkeregisteret.

Disse opplysningene kan fylles ut manuelt ved å klikke på «rediger profil» når du har logget inn i skjemaløsningen.

 

 

 


 

Elektroniske skjema:

Avlastning 

Barnehagesøknad 

Barnehageplass oppsigelse av plass 

Bekymringsmelding barnevern (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Bevilling til salg av alkohol (under 4,7%) 

Borgerlig vigsel 

Bostøtte (ekstern lenke til Husbanken)

Brukerstyrt personlig assistanse 

Dag- /aktivitetstilbud 

Egenvurderingsskjema barnehage

Ferdigmelding av arbeid på vann-/avløpsanlegg  

Fritak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap  

Fritidskontakt og besøkshjem (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Handel og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri) 

Helse- og omsorgstjenester 

Hjemmesykepleie 

Hjemmehjelp, praktisk bistand i hjemmet 

Innmelding av nytt ildsted  

Kulturskole 

Ledsagerbevis

Kommunal bolig - søknad om leie, forlengelse eller oppsigelse 

Motorferdsel i utmark 

Norskopplæring 

Påmeldingsskjema - norskprøve, samfunnskunnskap og statsborgerprøve 

Omsorgsbolig 

Omsorgslønn 

Oppgave over alkoholomsetningen / forventet omsetning

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Plass i institusjon; herunder sykehjem 

Rapport fra besøkshjem, fritidskontakt eller hjemmekonsulent (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Rapport fra tilsynsperson i fosterhjem (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Redusert betaling og eller gratis kjernetid for 2,- 3-, 4- og 5- åringer, samt barn med utsatt skolestart 

Redusert foreldrebetaling - SFO 

Rehabiliteringstiltak 

Sanitærabonnement 

Serverings- og skjenkebevilling 

Skjenkebevilling ambulerende eller enkeltanledning 

Skolefritidsordningen - SFO-plass 

Skoleskyss - Grunnskole 

Støttekontakt 

Støttekontakt - ønske om å bli

Støtte til lokale bedrifter - Covid 19 

Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei 

Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) (Eksternt skjema)

Timeliste for tilsynsperson (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Trygdebolig 

Trygghetsalarm 

Vannmålerregistrering 

Voksenopplæring 

Økonomisk stønad (ekstern lenke NAV.no)


 

Skjema for utskrift:

Avlastning (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Bestilling av tjenester fra PPT - individsaker (PDF, 154 kB) (til utskrift)

Bestilling av tjenester fra PPT - systemrettet arbeid (PDF, 134 kB) (til utskrift)

Borgerlig vigsel (PDF, 136 kB) (til utskrift)

Brukerstyrt personlig assistanse (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Bekymringsmelding barnevern (til utskrift)

Dag- /aktivitetstilbud (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Egenerklæringsskjema - besøk på sykehjem (PDF, 187 kB) (til utskrift)

Fritak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap (PDF, 707 kB) (til utskrift)

Helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB) (til utskrift)

Hjemmehjelp (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Hjemmesykepleie (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Kommunal bolig - søknad om leie, forlengelse eller oppsigelse (PDF, 142 kB) (til utskrift)

Kryssing eller nærføring av kommunal veg (PDF, 199 kB) (til utskrift)

Ledsagerbevis (PDF, 127 kB) (til utskrift)

Nedgravd oljetank - meldeskjema (også ved fjerning) (PDF, 186 kB) (til utskrift)

Nedgravd oljetank - søknad om tillatelse til gjenfylling (PDF, 166 kB) (til utskrift)

Norskopplæring (PDF, 138 kB) (til utskrift)

Omsorgsbolig (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Omsorgslønn (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Oppmåling (PDF, 275 kB) (til utskrift)

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (PDF, 801 kB) (til utskrift)

Plass i institusjon; herunder sykehjem (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Rehabiliteringstiltak (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Samtykke til vaksinering ungdom under 16 år (Eksternt lenke til FHI) - For koronavaksinasjon av ungdom under 16 år kreves det samtykke fra begge foreldre/foresatte ved felles foreldreansvar.   Samtykkeskjemaet inneholder også informasjon om vaksinen.                                                                                                                                  

Samtykkeskjema til vaksinering ungdom under 16 år - norsk (til utskrift)

Samtykkeskjema til vaksinering ungdom under 16 år - engelsk (til utskrift)

Sanitærabonnement (PDF, 142 kB) (til utskrift)

Støttekontakt (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Transporttjenesten for funksjonshemmede (PDF, 2 MB) (TT-kort)

Trygghetsalarm (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Trygdebolig (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann (PDF, 196 kB) (til utskrift)

Vannmålerregistrering (PDF, 73 kB) (til utskrift)

Voksenopplæring (PDF, 141 kB) (til utskrift)