Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Skjema

Her finner du alle skjema vi har tilgjengelige.

Elektroniske skjema:

Avlastning 

Barnehagesøknad 

Barnehageplass oppsigelse av plass 

Bekymringsmelding barnevern (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Bevilling til salg av alkohol (under 4,7%) 

Borgerlig vigsel 

Bostøtte (ekstern lenke til Husbanken)

Brukerstyrt personlig assistanse 

Dag- /aktivitetstilbud 

Egenkontrollskjema barnehage

Ferdigmelding av arbeid på vann-/avløpsanlegg  

Fritak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap  

Fritidskontakt og besøkshjem (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Handel og oppbevaring av pyroteknisk vare (fyrverkeri) 

Helse- og omsorgstjenester 

Hjemmesykepleie 

Hjemmehjelp, praktisk bistand i hjemmet 

Innmelding av nytt ildsted  

Kulturskole 

Ledsagerbevis

Leie av kommunal bolig 

Motorferdsel i utmark 

Norskopplæring 

Påmeldingsskjema - norskprøve, samfunnskunnskap og statsborgerprøve 

Omsorgsbolig 

Omsorgslønn 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Plass i institusjon; herunder sykehjem 

Rapport fra besøkshjem, fritidskontakt eller hjemmekonsulent (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Rapport fra tilsynsperson i fosterhjem (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Redusert foreldrebetaling - SFO 

Rehabiliteringstiltak 

Sanitærabonnement 

Serverings- og skjenkebevilling 

Skjenkebevilling ambulerende eller enkeltanledning 

Skolefritidsordningen - SFO-plass 

Skoleskyss - Grunnskole 

Støttekontakt 

Støttekontakt - ønske om å bli

Støtte til lokale bedrifter - Covid 19 

Søknad om skoleskyss ved særlig farlig skolevei 

Søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) (Eksternt skjema)

Timeliste for tilsynsperson (Eksternt skjema Fosen barneverntjeneste)

Trygdebolig 

Trygghetsalarm 

Vannmålerregistrering 

Voksenopplæring 

Redusert betaling og eller gratis kjernetid for 2,- 3-, 4- og 5- åringer, samt barn med utsatt skolestart 

Økonomisk stønad (ekstern lenke NAV.no)


 

Skjema for utskrift:

Avlastning (PDF, 529 kB) (til utskrift)

Bestilling av tjenester fra PPT - individsaker (PDF, 154 kB) (til utskrift)
 

Hjemmehjelp (PDF, 529 kB)  (til utskrift)


Hjemmesykepleie (PDF, 529 kB) (til utskrift)
 
Kommunal bolig (PDF, 715 kB) (til utskrift)
 

Ledsagerbevis (PDF, 127 kB)  (til utskrift)
 

Omsorgsbolig (PDF, 529 kB) (til utskrift)
 
Omsorgslønn (PDF, 529 kB) (til utskrift)
 
Oppmåling (PDF, 275 kB) (til utskrift)
 

Samtykke til vaksinering ungdom under 16 år (Eksternt lenke til FHI) - For koronavaksinasjon av ungdom under 16 år kreves det samtykke fra begge foreldre/foresatte ved felles foreldreansvar.   Samtykkeskjemaet inneholder også informasjon om vaksinen.                                                                                                                                         

Samtykkeskjema til vaksinering ungdom under 16 år - norsk (til utskrift)
 

Samtykkeskjema til vaksinering ungdom under 16 år - engelsk (til utskrift)
 

Støttekontakt (PDF, 529 kB) (til utskrift)
 
Trygghetsalarm (PDF, 529 kB) (til utskrift)
 
Trygdebolig (PDF, 529 kB) (til utskrift)