Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Vannfordeling

Nye rammeplaner og detaljplaner skal utarbeides for den nye kommunen. Det vil bli arbeidet med å samkjøre de 3 vannverksenhetene til en ny organisasjon der en på en god måte ivaretar «beste praksis» fra de gamle enhetene.

Satsingsområder: 

  • Å sikre tilstrekkelig og stabil vannforsyning til kommunens innbyggere og næringsliv

Drikkevannsforskriftenes krav om farekartlegging og dokumentasjon skal det jobbes videre med.

Budsjettene til vannforsyningsenheten er 0-budsjett der inntektene er lik utgiftene.

Det er lovpålagt at vannforsyningen skal gå i balanse (selvkostkravet).