Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Vannforsyning

 Området vannforsyning har disse oppgavene

  • Vannfordeling
  • Vannproduksjon
  • Vakt vannforsyning
  • Forskrifter og gebyr vann

 

Samfunnsutviklingen i vårt distrikt har i de senere årene vært preget av høy etableringsaktivitet både innen forsvaret og det private næringsliv. Dette har i sin tur resultert i høy kommunal aktivitet, ikke minst i vannforsyningssammenheng.

Kommunen har en god og stabil vannforsyning med høy kvalitet på vannet, noe som har vært en av forutsetningene for at næringsetablering skal finne sted. Det vil fortsatt være fokus på å tilrettelegge og utvikle vannforsyningen slik at etablering av nye næringer og utvidelser av eksisterende næringer kan fortsette.

Sammen med strømforsyning og fibernett-tilgang, er tilfredsstillende vannforsyning en viktig premiss for at man skal lykkes med dette arbeidet. 

Lekkasjesøking på drikkevannsnettet og utskifting av gamle rørledninger vil fortsatt være viktig. Mye av investeringene i årene fremover vil derfor dreie seg om nødvendige fornyelser av ledningsnettet. I tillegg skal sikkerhet og kapasitet ved vannbehandlingsanlegget ved Brulia, høydebassengene og pumpestasjonene prioriteres. Det er allerede igangsatt en prosess med å optimalisere kapasiteten ved vannbehandlingsanlegget. Dette arbeidet vil fortsette.

Kontakt

Viggo Olden
Enhetsleder vannforsyning - Forvaltning og strategi
92260285

 

Per Bjørn Eggen
Enhetsleder vannforsyning - Drift og vedlikehold
91530337