Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som årlig fordeles av kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål innen idrett, kultur og friluftsliv. Fristen for å søke i 2022 er 1. Oktober.

Hvem kan søke?

Søkere om spillemidler til ordinære idrettsanlegg kan være:

 • kommuner og fylkeskommune
 • idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund
 • sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg.
 • aksjeselskap, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform - se bestemmelsene

 

Hva kan du søke tilskudd til?

 • bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.
 • universell utforming av eldre idrettsanlegg.
 • kjøp og innredning av eksisterende anlegg.

 

Hvordan søke - og når er fristen?

Der finner du alt du trenger å vite om søknadsprosessen inkludert bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. (PDF, 20 MB)

 

Ørland Sparebank Arena - Klikk for stort bildeØrland Sparebank Arena    

Anlegg som prioriteres i Trøndelag i perioden 2020-2023

For å nå målene vil følgende anlegg bli prioritert ved tildeling av spillemidler:

 1. Interkommunale anlegg
 2. Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er anlegg både inne og ute, som er tilrettelagt for allsidighet og inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og ved skoler
 3. Idrettsanlegg med høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, i områder med lav anleggsdekning for de aktuelle idrettene
 4. Nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg der det skal gjennomføres arrangement som har nasjonal status

Øvrige anlegg som tilfredsstiller Kulturdepartementets bestemmelser og Trøndelag fylkeskommune sine vilkår prioriteres etter kommunale ønsker.

 

Nyttige lenker:

www.anleggsregisteret.no: Informasjon om spillemiddelordningen vedrørende anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kulturarenaer, og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Her finner du søknadsskjema, veiledning i prosessen, samt maler og dokumentasjonskrav. Det anbefales sterkt at man bruker denne både før og under søknadsprosessen. 

www.idrettsanlegg.no: Kulturdepartementets nettsider med publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg fra det offentlige.

www.godeidrettsanlegg.no: Her finner du informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, samt eksempler på planløsninger og fremgangsmåter for utvikling av nye og gamle anlegg. Her finner du det du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

www.trondelagfylke.no/spillemidler: Trøndelag Fylkeskommune har ansvar for tildeling av spillemidler i Trøndelag. Nye mål og retningslinjer ble vedtatt i 2020. For å sikre best mulig måloppnåelse har fylkeskommunen utarbeidet en sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden.

Kontakt

Anna Størseth Lyngstad
Folkehelsekoordinator
99567492

 

Kristina Stendal Karlsen
Samfunns- og arealplanlegger
47236250