Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Varsel om oppstart av planarbeid - Brekstadbukta - frist for å komme med innspill er 25.02.21

Detaljreguleringsplan for del av Brekstadbukta – PlanID 5057202102

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for del av Brekstadbukta i Ørland kommune.

Planforslaget utarbeides av Asplan Viak, på vegne av Forsvarsbygg og Ørland kommune.  

Hensikten med planen er å utarbeide en detaljreguleringsplan som tilrettelegger for flytting av bygg fra rød støysone til et nytt og unikt bygningsmiljø i Brekstad sentrum.

Innspill til planarbeidet sendes innen 25.02.2021 til Asplan Viak v/Lene K. Nagelhus på e-post LeneK.Nagelhus@asplanviak.no  
 

Varsel om oppstart av planarbeid – Detaljreguleringsplan for Brekstadbukta – PlanID 5057202102 – Høringsbrev (PDF, 2 MB)  

Annonse Brekstadbukta – Varsel om oppstart (PDF, 464 kB)   

Planinitiativ (PDF, 13 MB)

Oppstartsmøtereferat – Detaljreguleringsplan for del av Brekstadbukta (PDF, 7 MB)