Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring vedtak - kommunal planstrategi 2020 - 2024

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Ørland kommune den 17.09.2020 ny kommunal planstrategi for perioden 2020-2024.

Planstrategien drøfter kommunens samfunnsmessige og organisatoriske utviklingstrekk som grunnlag for å vurdere hvilket planbehov kommunen har i denne kommunestyreperioden. Planstrategien er ikke i seg selv en plan, men er å regne som en behov- og evalueringsstrategi. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret minst én gang hver valgperiode og senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. En planstrategi har med dette en virkningstid på fire år, før ny planstrategi må utarbeides og vedtas.

Det er ikke mulighet for å klage på vedtaket av den kommunale planstrategien.»

Planstrategi Ørland kommune ver. 10.09.2020 

Særutskrift Fastsetting av planstrategi Ørland kommune