Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde, PlanID 50170149

Kommunestyret har, i møte 29.10.2020, vedtatt ny reguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde, PlanID 50170149. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift, samt å legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg og oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet, Oddmund Groven AS.

Kommunens vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.

Særutskrift – Detaljreguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde 

Plankart (PDF, 2 MB) 

Reguleringsbestemmelser (PDF, 108 kB) 

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB) 

Ros – analyse 

Vurdering av utredningsplikt etter KU – forskrift 

Notat avrenning – overvann 

Notat – støy 

Vurdering naturmangfoldsloven 

Notat friluftsliv 

Analyseskjema skybrudd - nedbør 

Analyseskjema støv-støy – andre kilder 

Analyseskjema  støv-støy – trafikk 

Analyseskjema vei