Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt planendring - PlanID 1621200302

Reguleringsplan for Reksterberg boligområde - PlanID 1621200302 - Kryss Jernalderveien Hovdeveien

Planutvalget har, i møte 13.10.2020 sak 20/66, godkjent mindre endring av del av reguleringsplan for Reksterberg boligområde, PlanID 1621200302. Endringen gjelder avkjøringskryss fra Hovdeveien (fylkesvei) til Jernalderveien. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planendringen er gjort på bakgrunn av trafikksikkerhetsmessige utfordringer, og endringen vurderes å bidra til vesentlig forbedring av trafikksikkerheten.

Planutvalget har i samme møte opphevet tidligere vedtak av 26.02.2009, som gjaldt mindre endring av del av reguleringsplan for Reksterberg boligområde bestående av endring fra boligformål til parkeringsformål.

Kommunens planvedtak kan påklages til Fylkesmannen innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.

Særutskrift mindre endring av reguleringsplan Reksterberg boligområder - planID 162100302 - kryss Jernalderveien Hovdeveien  

Reguleringsbestemmelser - Kryss Jernalderveien – Hovdeveien - Mindre endring av reguleringsplan for Reksterberg boligområde - planID 162100302 (PDF, 77 kB)  

Plankart - mindre endring planID 162100302 (PDF, 170 kB)