Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt planendring for Lysøbakk hyttefelt - planID 16270108

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak21/29, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Lysøbakk hyttefelt, planID 16270108. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Formålet med planendringen var å ajourføre planen i henhold til gjennomførte fradelinger og byggetiltak, samt å justere formåls-tomtegrenser for ikke fradelte hyttetomter. 

Kommunens planvedtak kan påklages til Statsforvalteren innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.

Særutskrift
Bestemmelser 
Plankart (PDF, 2 MB)