Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av reguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg med PlanID 5015201904

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret, i møte 17.09.2020, vedtatt ny reguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg.

 
 
 
 
 

Kommunens vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. pbl. § 1-9. Eventuell klage skal sendes til Ørland kommune.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes tre år fra kunngjøringsdato, jf pbl. §§ 32 og 42. Krav fremsettes skriftlig til Ørland kommune