Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Reguleringsplan for Ottersbo deponi og massemottak - PlanID 5057202004

Planprogram for Ottersbo deponi og massemottak er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 27.04.2021, sak 21/26. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for mottak av lett forurensede masser i pukkverket samtidig som driften av pukkverket opprettholdes.

På grunn av massedeponiets omfang krever ny plan full planprosess med planprogram og konsekvensutredning.

Planutvalgets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Særutskrift  

Planprogram