Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Reguleringsplan for Gullvika – PlanID 5057202101

GullvikaPlanprogram for Gullvika er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune i møte 25.05.2021, sak 21/30. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsområder på land med tilliggende sjøområde for stamfiskproduksjon, i tillegg til annen akvakultur- og næringsvirksomhet.

På grunn av at samlet bruksareal i ny næringsbebyggelse vil kunne overstige 15 000 m2 bruksareal utløser planen krav om konsekvensutredning med tilhørende planprogram.

 

Planutvalgets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

Planprogram Gullvika forslag10052021 (PDF, 2 MB)  

Særutskrift - Fastsetting av planprogram – Detaljregulering av Gullvika – PlanID 5057202101 (PDF, 176 kB)