Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av fastsatt planprogram – Detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna - PlanID 5015201809


Planprogram for detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 23.06.2020, sak 20/34. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16. Formålet med planen er å legge til rette for nytt boligområde.

 

Planutvalgets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.