Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring og offentlig ettersyn av revidering av detaljregulering Mebostad B14, planID 16270139

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges revidering av detaljregulering Mebostad B14 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 26.10.2021, sak 21/067.

Hensikten med planarbeidet er å regulere åpen løsning for bekk langs Kottengsveien. I gjeldende plan er det regulert lukket bekk i rør under Kottengsveien. 

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune innen 16.12.2021, pr. post eller e-post til postmottak@orland.kommune.no. Innspill merkes med PlanID-nr. 

 

Saksframlegg (PDF, 460 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Bestemmelse (PDF, 107 kB)r

Notat - Kottengsbekk (PDF, 7 MB)

Tekniske tegninger

Oppstartsmøtereferat (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Geoteknisk prosjektering (PDF, 15 MB)

Tredjepartskontroll geoteknisk prosjektering (PDF, 379 kB)

VA-plan (PDF, 11 MB)

Nevina rapport (PDF, 2 MB)

Se saken i Innsyn