Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Detaljreguleringsplan Meldalsveien Hårberg - PlanID 5015201904

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget i Ørland kommune i møte 23.06.2020, sak 20/44, å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Planen fremmes som en utvidelse av Ørland flystasjon for å etablere sikringstiltak for flystasjonen. Merknader til saken sendes Ørland kommune innen 11.08.2020 pr. post eller epost. Innspill merkes med PlanID-nr.5015201904

Planforslaget ligger også tilgjengelig her: https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6ebf6c3bbab453e9739a26ab57918fe