Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Detaljreguleringsplan Grova landbruks- og næringsområde - PlanID 50170149

  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget i Ørland kommune i møte 23.06.2020, sak 20/35, å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift. Reguleringsplanen skal også legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet Oddmund Groven AS. Merknader til saken sendes Ørland kommune innen 11.08.2020 pr. post eller epost. Innspill merkes med PlanID-nr.50170149