Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstartvarsel - Reguleringsplan for LYSØYA BOLIGOMRÅDE - PlanID 5057202002

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Kystplan AS, på vegne av tiltakshaver Kyst Bygg AS, setter i gang arbeid med reguleringsplan for Lysøy boligområde, gbnr 71/6 og 71/9 m.fl. i på Lysøya i Ørland kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ca 15 nye eneboligtomter.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det gjennomføres en ROS-analyse. Varslingsgrensen er som vist på kart:

Klikk for stort bilde 

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 08.05.2020 til Kystplan AS, Postboks 4, 7239 Hitra eller e-post siri@kystplan.no. Viser til mer informasjon på våre nettsider www.kystplan.no