Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (til høring)  og planer som er egengodkjent / vedtatt (kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

 

I medhold til plan- og bygningslov §§ 12-3 og 12-8, varsles det oppstart av planendring av reguleringsplan for Bruholmsjordet.

 

Detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi legges ut til offentlig ettersyn, iht pbl § 12-10, etter førstegangsbehandling i planutvalget 14.12.2021, sak 21/080. Høringsperioden er fra 20.12.2021 til 07.02.2022.

Detaljregulering av Brekstadbukta småhusområde – planID 5057202102

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges revidering av detaljregulering Mebostad B14 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 26.10.2021, sak 21/067.

Planprogram for Gullvika er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune i møte 25.05.2021, sak 21/30. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsområder på land med tilliggende sjøområde for stamfiskproduksjon, i tillegg til annen akvakultur- og næringsvirksomhet.

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak21/29, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Lysøbakk hyttefelt, planID 16270108. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/28, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Branthaugen boligfelt, planID 1621201510. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/27, godkjent mindre endring av del av reguleringsplan for Nausthylla hyttefelt, planID 16270065. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planprogram for Ottersbo deponi og massemottak er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 27.04.2021, sak 21/26. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16.