Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (-til høring)  og planer som er egengodkjent /( vedtatt (- kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

PlanID 5057202002 Lysøy boligområde gbnr 71/6 m.fl. Lysøysund - Varsel om oppstart av planarbeid

PlanID 50170152 Reitan næringspark -Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid 

PlanID 50170151 Skifte boligområde gbnr 83/5 Vallersund - Varsel om oppstart av planarbeid og oppstart av forhandling om utbyggingsavtale