Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (til høring)  og planer som er egengodkjent / vedtatt (kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

 

Ørland kommune har vedtatt planendring av reguleringsplan med navn Underhaugen II og planident 5057 1621201303.  Vedtaket er gjort i samsvar med pbl § 12-14.

Kommunestyret har i møte 19.05.2022 vedtatt Detaljregulering med navn Ottersbo massetak/deponi og planident 5057 202004.

Kommunestyret har i møte 17.03.2022 vedtatt Detaljregulering med navn Brekstadbukta småhusområde og planident 5057202102.

Kommunestyret har, i møte 17.03.2022, vedtatt revidering av reguleringsplan for Mebostad B14, PlanID 16270138. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det oppstart av planendring av reguleringsplan for Sannan. 

I medhold til plan- og bygningslov §§ 12-3 og 12-8, varsles det oppstart av planendring av reguleringsplan for Bruholmsjordet.

 

Detaljregulering for Ottersbo massetak/deponi legges ut til offentlig ettersyn, iht pbl § 12-10, etter førstegangsbehandling i planutvalget 14.12.2021, sak 21/080. Høringsperioden er fra 20.12.2021 til 07.02.2022.

Detaljregulering av Brekstadbukta småhusområde – planID 5057202102

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges revidering av detaljregulering Mebostad B14 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 26.10.2021, sak 21/067.