Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Plan, byggesak og forvaltning

Under plan og forvaltning finner du:

 • Byggesak
 • Kart og oppmåling
 • Kommuneplan
 • Arealdel
 • Samfunnsdel
 • Reguleringsplaner
 • Miljø

Gamle Ørland og Bjugn kommuner har vært i, og er fortsatt inne i, en periode med mange oppgaver knyttet til arealplanlegging. Siden vedtak om kampflybasen i 2013 har aktivitetsnivået i hele perioden vært stort og det vil være stor aktivitet fremover.

Både Ørland og Bjugn har hatt ekstra tilskudd i budsjettene gjennom bruk av fond og ekstra tilskudd fra Fylkesmannen.

Kommunesammenslåingen vil krever et oppdatert planverk, både overordnede planer og reguleringsplaner og god og rask byggesaksbehandling. Innenfor saker der kommunen kan ta gebyr som bygge- og delingssaker, oppmåling og utslippstillatelser til private avløpsanlegg er tendensen at antall saker er økende, men ikke minst at sakene blir mer kompliserte. Dette på grunn av strengere krav i lov og regelverk, og den raske utviklingen i kommunen med et større fokus på fagtema som støy, kulturminner, naturmiljø og landbruk.

Kommunen har hatt en del ekstern finansiering fra staten og fylkeskommunen som har muliggjort at kommunen har kunnet håndtere dette uten å øke gebyrene vesentlig. Ekstern finansering har falt bort og det legges derfor opp til betydelig økning av gebyrene for å sikre 100% selvkost på disse områdene. Nivået på gebyrene er likevel på nivå eller lavere enn tilsvarende kommuner. Forsvarlig tjenestekvalitet i saksbehandling og tilsyn på disse områdene er dermed sikret.

Satsingsområder:

 • Overordnete planleggingsoppgaver: planstrategi og kommuneplan, for å få til et nytt plangrunnlag for den nye kommunen. Arbeidet vil foregår over flere år.
 • Samordning av rutiner og saksbehandling for å sikre forutsigbarhet og likebehandling.
 • Digitalisering av arkiv og saksbehandling for å effektivisere saksbehandling
 • Kartlegging, tilsyn og saksbehandling av utslippstillatelser for private avløpsanlegg

Kontakt

Petra Roodbol-Mekkes
Enhetsleder plan og forvaltning
90252406