Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Varsel om oppstart - reguleringsplan for Vasøya - planID 5057202202

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av ny reguleringsplan for Vasøya – planID 5057 202202

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at arealene vil bidra til fremtidsrettet utvikling av Vasøy Fisk AS. Det er fire ulike arealformål på tiltakshavers eiendom per. i dag som skaper utfordringer for hvordan området kan brukes. Området er i dag i sin helhet omfattet av reguleringsplan for Vasøya – planID 16270098 og er regulert til Industri, fritid/turistformål, friområde og naustområde. Dette ønsker tiltakshaver å få endret med en detaljregulering der hovedformålet blir næring.

Ørland kommune har fastslått at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram.

Merknader til planarbeidet

Eventuelle merknader til igangsatt planarbeid bes sendt til Kysplan AS/Jon Birger Johnsen

Besøksadresse: Torget 3, 7240 Hitra
Postadresse: postboks 4, 7239 Hitra
Epost: kystplan@kystplan.no eller Jon.birger.johnsen@kystplan.no

Frist for innspill/merknader er 03.03.2023.

 

Dokumenter:

Varsel om oppstart av planarbeid - Vasøy Fisk AS (PDF, 723 kB)

Referat fra oppstartsmøtet - detaljregulering for Vasøya (PDF, 287 kB)

Kart med planavgrensning (PDF, 2 MB)

Innledende ROS-analyse Vasøya (PDF, 531 kB)

 

Planlagte tiltak - Vasøya reguleringsplan
Oversiktskart