Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Holmhaugen – PlanID 5057202201

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av ny reguleringsplan for Holmhaugen.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av Holmhaugen for fremtiden. Aktuelle formål vil være næringsbebyggelse med tilhørende anlegg, kai og adkomstvei, havneområde for Forsvarets bruk og havneområde i sjø. Noen av sjøhusene inn mot Uthaug er også tatt med i kunngjort område for vurdering av ny bruk av disse. Planen skal være et forutsigbart og hensiktsmessig styringsverktøy for industri- og havneområdet Holmhaugen både for næringsaktører på området og for naboer og brukere av området omkring.

Ørland kommune har fastslått at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram.

Merknader til planarbeidet

Eventuelle merknader til igangsatt planarbeid bes sendt til Asplan Viak AS v/Leif Arne Skei, Abels gt 9, 7030 Trondheim eller leifarne.skei@asplanviak.no.

Frist for innspill/merknader er 10.11.2022
 

Vedlegg:

1.   Planinitiativ 
2.  A11 Illustrasjon - Holmhaugen fra sør
3.  A12 Illustrasjon - Homhaugen fra øst og vest
4.  A13 Holmhaugen - BYA dagens situasjon
5.  A17 Holmhaugen – BRA over ct +14,5
6.  ROS-analyse Holmhaugen Innledende
7.  Varslingsbrev
8.  Referat fra oppstartsmøte
9.  Utkast plankart