Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Brekstad næringsmiddelpark– PlanID 5015201902

På vegne av forslagstiller Ørland kommune, varsler AFRY Ark Studio, videreføring av arbeid med detaljreguleringsplan for etablering av arealer til næringsvirksomhet, bolig, grønnstruktur og friareal i tråd med plan- og bygningslovens § 12-8.

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for næringsutvikling med tilhørende infrastruktur. I tillegg planlegges eksisterende fotballbane regulert til friareal, gbnr.: 167/1 m.fl. (11, 45, 69, 122, 162, 220, 231, 238, 248, 249, 250, 273 og 274), 168/114, 170/1 og 195/9.

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.17.

Merknader og innspill til planarbeidet sendes innen 02.juni 2023 til plankonsulent:

AFRY Ark Studio v/ Torunn Lien Nilsen
e-post: torunn.nilsen@afry.com eller Bassengbakken 1, 7042 Trondheim. Med kopi til postmottak@orland.kommune.no

Merk med tydelig overskrift: Brekstad næringsmiddelpark