Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Ottersbo massetak/deponi - planID 5057 202004

Kommunestyret har i møte 19.05.2022 vedtatt Detaljregulering med navn Ottersbo massetak/deponi og planident 5057 202004.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloPlankart - Ottersbo massetak/deponivens § 12-12. 

Planen kan påklages til Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal sendes til Ørland kommune. Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt skriftlig senest tre år etter denne kunngjøringen

 

Saksdokumenter:

Saksframlegg (PDF, 261 kB)

Plankart (PDF, 4 MB)

Bestemmelser Ottersbo massetak-deponi mars 22 (PDF, 176 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

Merknadsbehandling  (PDF, 119 kB)

ROS-analyse (PDF, 838 kB)

VA-plan (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning - Landskapsbilde (PDF, 4 MB)

Konsekvensutredning - Kulturminner og kulturmiljø (PDF, 4 MB)

Konsekvensutredning - Forurensning (PDF, 3 MB)

Konsekvensutredning - Luftforurensning (PDF, 2 MB)

Konsekvensutredning  - Forurensning, Miljøundersøkelser i sjø (PDF, 3 MB)

Støyrapport (PDF, 22 MB)

Trafikkanalyse (PDF, 2 MB)

 

Øvrige dokumenter i saken