Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Brekstadbukta småhusområde - PlanID 5057202102

Kommunestyret har i møte 17.03.2022 vedtatt Detaljregulering med navn Brekstadbukta småhusområde og planident 5057202102.

Illustrasjon småhusområdet sett fra luften, Asplan ViakPlanvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er lagt ut på kommunens internettsider.

Planen kan påklages til Statsforvalteren innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal sendes til Ørland kommune.

 

Saksdokumenter:

 1. Saksframlegg
 2. Plankart
 3. Planbestemmelser
 4. Planbeskrivelse
 5. ROS-analyse
 6. Illustrasjonsplan
 7. Snitt
 8. Illustrasjonshefte
 9. Støyrapport
 10. Notat – Brannsikkerhetsplan
 11. Vedlegg Brannsikkerhetsplan
 12. Notat Lokalklima
 13. Notat Overordnet VA-plan
 14. Overordnet VA-plan
 15. Veileder for småhusområdet Brekstadbukta
 16. Temautredning kulturmiljø Brekstadbukta
 17. Innspill etter varsel om oppstart – med kommentarer

Øvrige dokumenter i saken