Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Reitan næringspark - planID 5057202108

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for Reitan næringspark ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 21.06.2022, sak 22/047.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende næringspark på Reitan, samt for etablering av renovasjonsanlegg og nødvendig infrastruktur.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune pr. post eller e-post til postmottak@orland.kommune.no innen 25.10.2022.
Innspill merkes med planens navn og planID 5057202108.


Vedlegg:

Saksframlegg 
Følgebrev med innholdsfortegnelse 
Planbeskrivelse
Sammendrag og svar Innspill
Reguleringsbestemmelser 
Plankart 
Plankart med opprinnelig og utvidet planavgrensning 
​​​​​​​Varslet planavgrensning 
Revidert planavgrensning 
Revidert og varslet planavgrensning 
​​​​​​​ROS-analyse
Støyvurdering Fosen renovasjon
​​​​​​​Støy fra anlegg
VA-notat revisjon 4
Geoteknisk vurdering
Trafikknotat
Vurdering av kølengde og kømagasin til Fosen renovasjon
​​​​​​​Samlede tegninger venstresvingefelt
Avklaring KU-plikt
Innspill til varsel om oppstart, samlet

​​​​​​​
 

​​​​​​​