Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering Gullvika, planID 5057202101

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Gullvika, planID 5057202101 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 23.08.2022, sak 22/057.

Forslag for detaljregulering av Gullvika er utarbeidet av Kystplan på vegne av forslagsstiller Mowi. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsareal med tilkomst fra sjø og land. Mowi planlegger å bygge opp et komplett, landbasert stamfiskanlegg.

Planområdet omfatter eiendommen 73/61, unntatt bergknausen i nordvest. Store deler av planområdet omfattes av reguleringsplanen Guldvik industriområde, vedtatt i 1974. Ny plan vil i sin helhet erstatte denne. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune innen 11.10.2022 per post eller e-post til postmottak@orland.kommune.no. Innspill merkes med PlanID-nr. 

Plandokumenter:  

Saksdokument

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Øvrige dokumenter og utredninger