Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Byggesak

 Går du med byggeplaner...? 

 I de fleste tilfeller trenger du tillatelse før du kan gå i gang.

- Tillatelse fås gjennom søknad eller melding til kommunen. 
- Enkelte mindre tiltak kan gjennomføres uten søknad og melding. 
- Søknadsskjema for graving ved, eller over, kommunal vei
- Krav til avkjørsel fra kommunal vei
- Skjema for melding eller søknad om tiltak, nabovarsling osv. finner du på byggeregler.dibk.no for utskrift.

Vi hjelper deg:
For å ikke komme skjevt ut i forhold til Plan og bygningsloven når du vurderer å bygge eller påbygge/endre bolig, hytte eller annet, bes du kontakte kommunen allerede i planleggingsfasen for å få de nødvendige rettledninger i forhold til de krav loven setter.

Se også Hvilke byggesaker trenger eller trenger ikke søknad og melding


Dessverre har vi per i dag ikke tilrettelagt for mottak av dokumenter fra Byggsøk i elektronisk form. Det arbeides imidlertid med å tilrettelegge for bruk av Byggsøk. Foreløpig  kan du sende dokumentene som vedlegg i en e-post til postmottak@orland.kommune.no

Det er mulig å finne fram og skrive ut kart fra området der du ønsker å bygge eller hvor huset eller hytta står i dag. Dette kan det være nyttig å ta med ved samtale med kommunen eller sende lenken med i en e-post.