Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Plan, byggesak og forvaltning

Under plan og forvaltning finner du:

 • Byggesak
 • Kart og oppmåling
 • Kommuneplan
 • Arealdel
 • Samfunnsdel
 • Reguleringsplaner
 • Miljø

Gamle Ørland og Bjugn kommuner har vært i, og er fortsatt inne i, en periode med mange oppgaver knyttet til arealplanlegging. Fra Stortinget i juni 2012 vedtok å legge kampflybasen til Ørland har aktivitetsnivået i hele perioden vært stort, og det vil være stor aktivitet fremover.

Både Ørland og Bjugn har hatt ekstra tilskudd i budsjettene gjennom bruk av fond og ekstra tilskudd fra Fylkesmannen.

Kommunesammenslåingen vil kreve et oppdatert planverk, både overordnede planer og reguleringsplaner og god og rask byggesaksbehandling. Innenfor saker der kommunen kan ta gebyr som bygge- og delingssaker, oppmåling og utslippstillatelser til private avløpsanlegg er tendensen at antall saker er økende, men ikke minst at sakene blir mer kompliserte. Dette på grunn av strengere krav i lov og regelverk, og den raske utviklingen i kommunen med et større fokus på fagtema som støy, kulturminner, naturmiljø og landbruk.

Kommunen har hatt en del ekstern finansiering fra staten og fylkeskommunen som har muliggjort at kommunen har kunnet håndtere dette uten å øke gebyrene vesentlig. Ekstern finansering har falt bort og det legges derfor opp til betydelig økning av gebyrene for å sikre 100 % selvkost på disse områdene. Nivået på gebyrene er likevel på nivå eller lavere enn tilsvarende kommuner. Forsvarlig tjenestekvalitet i saksbehandling og tilsyn på disse områdene er dermed sikret.

Satsingsområder:

 • Overordnete planleggingsoppgaver: planstrategi og kommuneplan, for å få til et nytt plangrunnlag for den nye kommunen. Arbeidet vil foregår over flere år.
 • Samordning av rutiner og saksbehandling for å sikre forutsigbarhet og likebehandling.
 • Digitalisering av arkiv og saksbehandling for å effektivisere saksbehandling.
 • Kartlegging, tilsyn og saksbehandling av utslippstillatelser for private avløpsanlegg.

Kontakt

Petra Roodbol-Mekkes
Enhetsleder plan og forvaltning
90252406

 

Kristina Stendal Karlsen
Samfunns- og arealplanlegger
47236250

 

Ingvild Bjelland Lende
Klima- og miljørådgiver
47850607

 

Anna Størseth Lyngstad
Folkehelsekoordinator
99567492

 

George Onasaka
Arealplanlegger
47687437

 

Ina Kristin Mittet
Plan- og byggesaksbehandler
41511668

 

Svein Erik Morseth
Byggesaksbehandler
46851727

 

Lars Valdor
Byggesaksbehandler (perm. til 07.08.2023)
90279610

 

Geir Øyvind Hassel
Kart- og oppmålingsingeniør
46834451

 

Arne Nordgård
Byggesaksbehandler
96942603

 

Mari Sørli
Plan- og byggesaksbehandler
90974380

 

Siri Kvam
Byggesaksbehandler
48008166

 

Åsmund Skjerve Revhaug
Miljø- og klimarådgiver
95961025