Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordne styringsdokument. Den fastsetter den langsiktige utviklingen i Ørland, og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den styrer all planlegging i kommunen, og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling. Samfunnsdelen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og vise hvordan disse skal følges opp lokalt.

Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med kommuneplanens arealdel startes opp i 2022.

Kommunedelplaner

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). I tråd med vedtatt planstrategi (17.09.2020) skal Ørland kommune gjennomføre parallelle planprosesser med kommunedelplan for de to største sektorene «oppvekst og utdanning» og «helse og familie».  

Når skal planen være ferdig?

Kommuneplanens samfunnsdel (2022 – 2034) skal ferdigstilles sommeren 2022.

Mer informasjon om planprosess og medvirkning kommer fortløpende.

 

Aktuelle dokumenter:

Kontakt

Kristina Stendal Karlsen
Samfunns- og arealplanlegger
472 36 250

 

Anna Størseth Lyngstad
Folkehelsekoordinator
995 67 492