Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvar for:

  • Avløp
  • Vei
  • Park
  • Forskrifter og gebyrer kommunalteknikk
  • Vakt kommunalteknisk og eiendom

Klipp hekker og busker ved vei! 

Innen avløps-området er lekkasjetetting og utskifting av avløpsledninger et prioritert område. Kommunen må tilpasse seg nye klimautfordringer. Avløpsledninger må dimensjoneres opp for å ha kapasitet til økt nedbørsmengder/intensivnedbør.

Drift og vedlikehold av veier og parkanlegg må også tilpasses de nye klimaforholdene. Så godt som samtlige kommunale veier i gamle Ørland har i dag fast dekke. I Bjugn er det langt flere grusveier. Budsjettene har de senere årene vært stramme og standarden på kommunale veier i Bjugn og plasser er blitt redusert.

Kommunen har flere kaianlegg. Tilstanden på disse anleggene er slik at de trenger en kraftig oppgradering dersom de i framtiden skal fungerer som forutsatt.

Kommunen har store grøntarealer som skal holdes i regelmessig hevd. Fokuset på grøntanlegg i sentrum samt oppgraderingen som ble utført på badeplassene i Høybakken og Mebostad har gitt mange positive tilbakemeldinger.

Å opprettholde dette «løftet» er prioritet fra avdelingen kommende år.

Satsingsområder:

  • Klimatilpassing i form av overvannshåndtering
  • For å kunne håndtere gjeldene regler knyttet til utslipp av spill vann må silanlegget på Hovdetåa oppgraderes.
  • For å kunne holde grøntarealene i hevd kreves en maskinpark som er driftsstabil og egnet til vårt behov.

Kontakt

Nils Braa
Enhetsleder kommunalteknikk
95225653