Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Klima, miljø og natur

Kommunen har en rekke ansvarsområder og virkemidler for å ivareta natur, sørge for et rent miljø, redusere klimagassutslipp og tilpasse seg et endret klima. Klimatilpasning, ivaretakelse av naturmangfold, forurensning til jord og lokalt vann har i stor grad lokal innvirkning, og vil påvirke livsgrunnlaget for fremtidens innbyggere i Ørland. Utslipp av klimagasser er derimot en global utfordring som ikke påvirkes av hvor utslippene skjer, mens begrensning er i stor grad avhengig av lokal handling og gjennomføring av tiltak. Det samme gjelder luftforurensning og utslipp til sjø. I dette arbeidet har kommunen flere viktige roller: som forvalter, regulator, pådriver og ansvarlig for en stor del av aktivitetene og forbruket i lokalsamfunnene.

Kunnskapsgrunnlag - klima, miljø og naturmangfold i Ørland kommune (2022)

Spredt avløp

Nedgravde oljetanker

Motorferdsel i utmark

Vannforvaltning - Nordre Fosen vannområde


Natur- og friluftsliv
Ørland kommune har en meget variert natur, og huser en rekke truede og viktige arter og naturtyper med både nasjonal og internasjonal verdi. Eksempler på dette er et bredt spekter av fuglearter, lavflora, bløtbunnsområder (fjæra), strandeng og boreal regnskog.

Roret kulturforetak sørger for tilretteleggging for naturopplevelser og friluftsliv i kommunen.

Besøkssenter våtmark Ørland

Orland.no - oversikt over turstier, gapahuker, badesteder og informasjon om fuglelivet i Ørland