Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltningen har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger, samt renhold i bygninger med kommunal virksomhet. 

Eiendomsforvaltningen arbeider aktivt med å effektivisere renholds- og driftstjenester uten å redusere kvalitetsnivået. God styring av kostnader, kvalitet og framdrift av bygge- og vedlikeholdsprosjektene tillegges stor vekt. Fagmessig vedlikehold og internkontroll er avgjørende for å bevare kommunens verdier, og forlenge byggenes levetid. Godt vedlikehold bidrar også til å redusere den miljøbelastningen byggene medfører. 

Enhet eiendomsforvaltning har ansvar for:

  • byggdrift
  • renhold

Eiendomsforvaltningen har ikke ansvar for: byggesak, plan, byggesaksarkiv, gebyrer, vann og avløp

Kontakt

Ole Arnold Sørgård
Enhetsleder eiendomsforvaltning
93222031

 

Magnhild Skaret
Avdelingsleder eiendomsforvaltning
95139503