Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Dokumentforvaltningen

Dokumentforvaltningen i nye Ørland kommune finner du i Ørland rådhus (tidligere Statens Hus) i Bjugn. Enheten inngår i staben for organisasjon og utvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver for ansatte i enheten ligger innenfor Arkiv, Politikk, Valg og delegert saksbehandling.

Enheten har ansvaret for kommunens sentrale dokumentforvaltning, alle politiske styrer, råd og utvalg, gjennomføring av stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg, samt delegert saksbehandling spesielt innenfor alkohollov og tobakkskadelov.

Vi kan også veilede deg om

  • lover og forskrifter innenfor kommunal forvaltning
  • dokumentasjon og bevaring - arkivering
  • innsynsrett, saksbehandling og klageadgang
  • politisk organisasjon, de folkevalgtes plikter og rettigheter
  • offentlighet og meroffentlighet
  • digitale søknadsprosesser

Dokumentforvaltningen innehar en viktig rolle som bidragsyter, rådgiver og medspiller i arbeidet med kvalitet og utvikling av Ørland kommunes tjenester innenfor sitt område.

 

Dokumentforvaltningen skal være med å bidra til åpenhet i organisasjonen samt ivareta meroffentlighetsprinsippet ovenfor kommunens innbyggere og folkevalgte. Enheten vil jobbe for å sikre lik bistand og ensartet praksis for tjenestene som ytes, samt utarbeide og utvikle kommunens rutiner og reglement innenfor fagområdene. Dokumentforvaltningen skal være en medspiller for utvikling av gode digitale tjenester.

 

Er det noe vi kan hjelpe deg med er det bare å ringe eller komme innom oss.

Kontakt

Britt Brevik
Enhetsleder Dokumentforvaltningen
928 56 648

 

Solveig Melum
Rådgiver/konsulent
970 93 051

 

Kirsten Aune
Rådgiver/konsulent
970 23 226

 

Stine Knutsen
Rådgiver/konsulent
988 58 385

 

Heidi Kråkvik
Rådgiver/konsulent
991 08 405

 

Anne K. Fagervold
Rådgiver/konsulent
481 82 905

 

Anne Margrethe Standahl
Rådgiver/konsulent
911 74 669

 

Arnlaug Jakobsen
Rådgiver/konsulent
994 11 540

 

Arnhild Berg Hellem
Konsulent
91365928

 

Liv Brekstad
Kontormedarbeider
91168667

 

Susann Halsen Moen
Konsulent
72514000
414 86 659