Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Dokumentforvaltningen

Dokumentforvaltningen i Ørland kommune finner du i Ørland rådhus. Enheten inngår i staben for organisasjon og utvikling.

Sentrale arbeidsoppgaver for ansatte i enheten ligger innenfor Arkiv, Politikk, Valg, Delegert saksbehandling, Kommunikasjon og innbyggerdialog.

Enheten har ansvaret for kommunens sentrale dokumentforvaltning, politisk sekretariat for alle styrer, råd og utvalg, gjennomføring av stortingsvalg, fylkestings- og kommunevalg, kommunikasjon og innbyggerdialog med hjemmesider og sosiale medier samt delegert saksbehandling spesielt innenfor alkohollov, serveringslov og tobakkskadelov.

Vi kan også veilede deg om

  • lover og forskrifter innenfor kommunal forvaltning
  • dokumentasjon og bevaring - arkivering
  • innsynsrett, saksbehandling og klageadgang
  • politisk organisasjon, de folkevalgtes plikter og rettigheter
  • offentlighet og meroffentlighet
  • kommunikasjon, formidling og dialog
  • digitale søknadsprosesser

Dokumentforvaltningen innehar en viktig rolle som bidragsyter, rådgiver og medspiller i arbeidet med kvalitet og utvikling av Ørland kommunes tjenester innenfor sitt område.

 

Dokumentforvaltningen skal være med å bidra til åpenhet i organisasjonen samt ivareta meroffentlighetsprinsippet ovenfor kommunens innbyggere og folkevalgte. Enheten vil jobbe for å sikre lik bistand og ensartet praksis for tjenestene som ytes, samt utarbeide og utvikle kommunens rutiner og reglement innenfor fagområdene. Dokumentforvaltningen skal være en medspiller for utvikling av gode digitale tjenester.

 

Er det noe vi kan hjelpe deg med er det bare å ringe eller komme innom oss.

 

Kontakt

Britt Brevik
Enhetsleder Dokumentforvaltningen
92856648

 

Magne Haagen Grøtting
Fagleder arkiv
47754303

 

Kirsten Aune
Konsulent
97023226

 

Stine Knutsen
Konsulent
98858385

 

Arnlaug Jakobsen
Konsulent
99411540

 

Anne Margrethe Standahl
Konsulent
91174669

 

Liv Brekstad
Konsulent
91168667

 

Gretha M. Tanem
Konsulent
90924975

 

Mari Lyshaug
Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)
45285334

 

Kenneth Ring
Kommunikasjonsmedarbeider (vikar)
94888330

 

Ina-Kristin Sundet
Kommunikasjonsmedarbeider (vikar)