Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

PPT

PP-tjenesten arbeider med utredning og oppfølging og gir konsultasjoner og veiledning med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte.

PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering om voksnes rett til opplæring på grunnskolens nivå.

PPT er barnehagenes og skolenes støttesystem ved kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål.

PPT har som kompetansebedrift utviklet god kompetanse på områdene; språkutvikling, skrive- og leseopplæring, regneferdigheter, læringsstrategier, læringsmiljø, klassemiljø og ledelse, samt arbeidet med innføring og drifting av Olweusprogrammet mot mobbing i mer enn 10 år.

PPT,  Ørland kommune - tlf.nr. 72 51 40 00 kl. 10.00 - 14.00

 

 

Kontakt

Jim Godø
Leder PPT
907 23 758
908 82 944

 

Kari Kløften
Konsulent
907 98 759
922 53 724

 

Klara-Marie Sundet
Spesialpedagog
959 41 160

 

Silje Sølvberg
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
908 43 801

 

Lillian Wik
Pedagogisk-psykologisk rådgiver/Logoped
930 06 546

 

Borghild Snåsøy
Spesialpedagog
911 09 834

 

Gunn Berit Tangen
Spesialpedagog
481 82 882

 

Svetlana Bikmukhametova
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
911 74 325

 

Hanne Skilleås
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
482 84 766

 

Johanne Prestegård
Pedagogisk-psykologisk rådgiver / logoped
971 04 033

 

Nina Beate Hoøen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring
902 07 038
928 07 038

 

Hillevi Stavnes
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring
413 65 349