Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste


PPT er kommunens og fylkeskommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole.

Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, rådgivning og logopedi.

Tjenestene er hjemlet i:

Barnehageloven

  • § 31. Rett til spesialpedagogisk hjelp
  • § 33. Pedagogisk-psykologisk tjeneste


Opplæringslova

  • § 5-1. Rett til spesialundervisning
  • § 5-6. Pedagogisk-psykologisk tjeneste


Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT, og det kan ikke henvises uten foresattes samtykke. Foresatte kan også ta kontakt med oss direkte, men vi anbefaler at det tas kontakt først med barnehagen/skolen for å drøfte tiltak. PPT tar alltid kontakt med aktuell barnehage/skole om foresatte tar kontakt med oss, og vi kan delta på samarbeidsmøter.

Tjenesten skal hjelpe skolene og barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å kunne legge opplæringa bedre til rette for barn og unge med spesielle behov.


PPT,  Ørland kommune - tlf.nr. 72 51 40 00 kl. 10.00 - 14.00
Org.nr - 917 103 569

 

 

Kontakt

Eva Sæther
Leder PPT
93451853

 

Silje Sølvberg
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
90843801

 

Svetlana Bikmukhametova
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
91174325

 

Johanne Prestegård
Pedagogisk-psykologisk rådgiver / logoped
97104033

 

Maren Eline Isaksen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver (permisjon)
93634620

 

Bodil Eide Moe
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
92015072

 

Brita Halvorsen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
41235447

 

Bente Knutsen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
48074870