Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

PPT

PP-tjenesten arbeider med utredning og oppfølging og gir konsultasjoner og veiledning med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte.

PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering om voksnes rett til opplæring på grunnskolens nivå.

PPT er barnehagenes og skolenes støttesystem ved kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål.

PPT har som kompetansebedrift utviklet god kompetanse på områdene; språkutvikling, skrive- og leseopplæring, regneferdigheter, læringsstrategier, læringsmiljø, klassemiljø og ledelse, samt arbeidet med innføring og drifting av Olweusprogrammet mot mobbing i mer enn 10 år.

Ansattoversikt PPT
Navn Tittel Telefon Mobil
Bikmukhametova, Svetlana Pedagogisk-psykologisk rådgiver 91174325 91174325
Godø, Jim Leder PPT 90723758 90882944
Hoøen, Nina Beate Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring 90207038 92807038
Kløften, Kari Konsulent 90798759 92253724
Skilleås, Hanne Pedagogisk-psykologisk rådgiver 48284766 95235969
Snåsøy Borghild Spesialpedagog 91109834 91109834
Stavnes, Hillevi Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring 41365349 41365349
Sundet, Klara-Marie Spesialpedagog 95941160 95941160
Sølvberg, Silje Pedagogisk-psykologisk rådgiver 90843801 90843801
Tangen, Gunn Berit Spesialpedagog 48182882 48182882
Wik, Lillian Pedagogisk-psykologisk rådgiver/Logoped 93006546 93006546

Kontakt

Jim Godø
Leder PPT
907 23 758
908 82 944