Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

PPT – pedagogisk psykologisk tjeneste


PPT er kommunens og fylkeskommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i førskolealder og i skole.

Våre rådgivere er utdannet innen pedagogikk, spesialpedagogikk, rådgivning og logopedi.

Tjenestene er hjemlet i:

Barnehageloven

  • § 31. Rett til spesialpedagogisk hjelp
  • § 33. Pedagogisk-psykologisk tjeneste


Opplæringslova

  • § 5-1. Rett til spesialundervisning
  • § 5-6. Pedagogisk-psykologisk tjeneste


Det er i hovedsak barnehage og skole som henviser til PPT, og det kan ikke henvises uten foresattes samtykke. Foresatte kan også ta kontakt med oss direkte, men vi anbefaler at det tas kontakt først med barnehagen/skolen for å drøfte tiltak. PPT tar alltid kontakt med aktuell barnehage/skole om foresatte tar kontakt med oss, og vi kan delta på samarbeidsmøter.

Tjenesten skal hjelpe skolene og barnehagene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å kunne legge opplæringa bedre til rette for barn og unge med spesielle behov.


PPT,  Ørland kommune - tlf.nr. 72 51 40 00 kl. 10.00 - 14.00
Org.nr - 917 103 569

 

 

Kontakt

Eva Sæther
Leder PPT
93451853

 

Kari Kløften
Konsulent
90798759
92253724

 

Silje Sølvberg
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
90843801

 

Borghild Snåsøy
Spesialpedagog
91109834

 

Gunn Berit Tangen
Spesialpedagog
48182882

 

Svetlana Bikmukhametova
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
91174325

 

Hanne Skilleås
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring
95235969

 

Johanne Prestegård
Pedagogisk-psykologisk rådgiver / logoped
97104033

 

Nina Beate Hoøen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver for videregående opplæring
92807038

 

Maren Eline Isaksen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
93634620

 

Cecilie Magnusson
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
98823382

 

Bodil Eide Moe
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
92015072