Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

PPT

PP-tjenesten arbeider med utredning og oppfølging og gir konsultasjoner og veiledning med barn og unge i førskolealder og i grunnskolen, og skal være en lett tilgjengelig veiledningstjeneste for foreldre/foresatte.

PP-tjenesten er også sakkyndig instans ved vurdering om voksnes rett til opplæring på grunnskolens nivå.

PPT er barnehagenes og skolenes støttesystem ved kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, og kommunenes sakkyndige instans i opplæringsspørsmål.

PPT har som kompetansebedrift utviklet god kompetanse på områdene; språkutvikling, skrive- og leseopplæring, regneferdigheter, læringsstrategier, læringsmiljø, klassemiljø og ledelse, samt arbeidet med innføring og drifting av Olweusprogrammet mot mobbing i mer enn 10 år.

Kontakt

Jim Godø
Leder PPT
907 23 758
907 23 758