Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Vallersund oppvekstsenter

Vallersund oppvekstsenter starter skoledagen kl. 08.30 om morgenen.
Mandag til torsdag slutter vi kl. 13.20. Fredager slutter vi kl. 13.05.
SFO er åpen fra kl. 06.45 om morgenen til kl. 08.30 mandag til fredag. Mandag til torsdag er den åpen fra kl. 13.20 til kl. 16.30 på ettermiddag, og på fredag fra kl. 13.05- kl. 16.30.

Vallersund oppvekstsenter er skole for alle. Vi som jobber her er stolte av skolen vår, vi har ansatte som ønsker å være her og vil gjøre en innsats. Det er viktig for oss at barna og de voksne trives og utvikler seg positivt. Vi jobber aktivt med relasjoner til alle elever, og med at elevene på skolen er våre elever. Vi jobber aktivt for å forebygge mobbing og fremme trivsel ut fra opplæringsloven kapittel 9-A, retten til et trygt og godt skolemiljø. Skolen følger Olweus-programmet, som er et antimobbeprogram.

Vår visjon er: Aktivt arbeid for helse, trivsel og læring. Vallersund oppvekstsenter skal være en trygg skole som aktivt arbeider for å fremme helse, trivsel og læring. Vi legger til rette for at elevene har ulike arenaer de kan utvikle seg på, både faglig og sosialt.

Vi har følgende satsningsområder dette skoleåret: Meningsfull skriving og lesing, inkludering og ledelse av utvikling.

Det første skolebygget i Vallersund ble tatt i bruk i 1886. I 1953/1954 ble det bygd ny skole, som senere ble bygd på med gymsal og tannlegekontor i 1965/66 og ungdomsskolefløy i 1980/81. I 2006 ble det bestemt at skolen skulle rives, for å gjøre plass til et helt nytt skolebygg. Nyskolen i Vallersund ble tatt i bruk høsten 2008. Fra høsten 2008 og fram til 2014 var det en 1-10 skole. Fra og med høsten 2014 er Vallersund oppvekstsenter en 1.-7 skole. Skolen har 64 elever i skoleåret 2022-2023, og 11 ansatte.

Vallersund oppvekstsenter er en åpen skole. Vi har ingen klasserom. I tillegg til det åpne elevarealet har skolen egne rom for mat & helse, kroppsøving, musikk og naturfag/ kunst & håndverk. Vi har amfi, eget lydstudio og lydtett bandrom. Bygdas barnehage er samlokalisert med skolen. Skolen ligger naturskjønt til i Vallersund, i Ørland kommune. Skolen bruker nærområdet i undervisning, og elevene blir godt kjent med bygda de bor i. Skolen har 4 kanoer og 4 kajakker, som er plassert i skolens eget naust i Sandnesvågen. Disse brukes gjennom skoleåret, på felles turdager og i eget opplegg for grupper av elever.

Barnehage- og skolerute 2022 - 2023 (PDF, 433 kB)

Barnehage- og skolerute 2023 - 2024 (PDF, 439 kB)


Besøksadresse Vallersund oppvekstsenter: Bålfjordnesveien 4, 7167 Vallersund

  

Kontakt

Lisbeth Hellemsbakken
Rektor Vallersund oppvekstsenter
41929090
91597802

 

Vallersund oppvekstsenter - Eva Synnøve Mandal SFO - skolefritidsordningen
Leder SFO - Vallersund oppvekstsenter
41612878
47759751