Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Ørland ungdomsskole

Klikk for stort bilde

Ørland ungdomsskole ligger i Brekstad sentrum.

Skolen har ca. 170 elever og 28 ansatte. Skolebygget er fra 2009, men elevenes undervisningsarealer gjennomgikk en betydelig oppgradering før skolestart høsten 2019.

På Ørland ungdomsskole er vi opptatt av å skape et inkluderende fellesskap og et læringsmiljø som fremmer helse, trivsels og læring for alle. Arbeid med sosial kompetanse er sentralt i utviklingen av et godt læringsmiljø som skal danne grunnlag for både faglig og sosial utvikling. Vi har høye forventninger til elvene og elevenes utbytte av opplæringen. Elevene skal oppleve mestring gjennom tilpasset opplæring der lærerne har stort fokus på elevaktive arbeidsmåter og metoder.

Skolen vår skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Dette innebærer refleksjon over verdivalg og utviklingsbehov som grunnlag for målrettede tiltak i et strukturert samarbeid mellom kolleger og på tvers av trinn og skoler i form av en utviklingsorientert delings- og læringskultur. 

På Ørland ungdomsskole skal vi ha en organisasjonskultur og et profesjonsfellesskap som aktivt arbeider for at alle elever skal få et så godt utbytte av den ordinære opplæringen at de har forutsetninger for å mestre og gjennomføre videregående opplæring.

Kontakt

Odd Erik Røstad
Rektor Ørland ungdomsskole
905 82 906
905 82 906

 

Linda Engan Johnsen
Rådgiver og teamleder 10. trinn
994 55 332

 

Vidar Hovden Knutsen
Teamleder 9. trinn
907 95 200

 

Siv Ophaug Amundsveen
Teamleder 8. trinn
995 51 678

 

Asgeir Hoff
NK
402 34 980

 

Kristin Skaftnesmo Hagen
Tiltaksteamleder
412 15 521