Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Opphaug skole

Opphaug skole er en 1-7. skole med ca. 190 elever, og 27 ansatte.

Opphaug skole starter skoledagen kl. 08.30 om morgenen.
Mandag til torsdag slutter vi kl. 14.30. Fredager slutter vi kl. 13.00.
SFO er åpen fra kl. 06.45 om morgenen til kl. 08.30 mandag til fredag. Mandag til torsdag er den åpen fra kl. 14.30 til kl. 16.30 på ettermiddag, og på fredag fra kl. 13.00- kl. 16.30.

Opphaug skole er en attraktiv skole for alle. Vi som jobber her er stolte av skolen vår, vi har ansatte som ønsker å være her og vil gjøre en innsats. Det er viktig for oss at barna og de voksne trives og utvikler seg positivt. Faglig og sosial læring er fokus på alle skolens arenaer. Vi vil legge til rette for at barna har mange arenaer der de kan utvikle seg i samspill og kommunikasjon med både medelever og voksne. Elevene settes i sentrum. Skolen tilbyr alle elevene å kjøpe variert skolemat på kantina.

Skolens satsningsområder er klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og en lærende skole.

Klasseledelse handler om å skape et positivt læringsmiljø, hvor elevene kan konsentrere seg og bli motiverte for læring og utvikling. Å beherske grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. Med en lærende skole mener vi prosesser som skaper varig endring slik at ny kunnskap blir fellesskapets kunnskap. Prosessene setter fokus på elevenes utbytte av opplæringen og skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Det handler om skolens evne til omstilling og endring, evne til å tilegne seg nye erfaringer, kunnskaper og perspektiver og relatere dette til egen praksis.

Pedagogisk plattform

Opphaug skole har elever som

  • Er kreative, nysgjerrige og undrende
  • Ønsker å lære og utvikle seg ut fra eget nivå og forutsetninger
  • Har et godt selvbilde
  • Er samhandlende
  • Viser innsats og utholdenhet

Dette oppnår vi ved at elevene:

  • Opplever trygghet og blir møtt med tillit og respekt
  • Får være aktive og blir utfordret på ulike arenaer
  • Opplever faglig og sosial mestring
  • Opplever samhørighet

Barnehage- og skolerute 2023 - 2024 (PDF, 421 kB)


Besøksadresse Opphaug skole: Røstadveien 29, 7140 Opphaug

 


 

Kontakt

Gunn Eva Haug
Enhetsleder/Rektor Opphaug skole
99748621

 

Opphaug skole
72514300