Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Brekstad barneskole

Klatrestativ - jente som klatrer 1Velkommen til Brekstad barneskole!

Brekstad Barneskole er en nybygd skole som erstatter gamle Hårberg skole.

Vi åpnet 16. august 2018 og har ca. 225 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Skoledagen er inndelt slik:

Mandag, onsdag, torsdag – kl. 08.30 – kl. 14.15. Tirsdag, fredag kl. 08.30 – kl. 13.30.

Vår avdeling for SFO er åpen hele året fra kl. 06.45 – kl. 16.30. Stengt 3 uker på sommeren.

Barnehage- og skolerute 2022-2023 (PDF, 225 kB)

 

Skolens pedagogisk plattform

På Brekstad barneskole har vi voksne som er omsorgsfulle, som skaper relasjoner til alle elever, som er nysgjerrige, forskende og liker å undre seg.

Tilpasset opplæring og tidlig innsats skal gi gode grunnleggende ferdigheter og opplæringen skal tilpasses den enkelte elev og gjenspeile kravene i Forskrift til opplæringslova § 3-1 og Vurdering for læring.

Foreldre skal lett kunne sette seg inn i vårt daglige arbeid gjennom ukeplaner, foreldresamtaler, foreldremøter, skolens læringsplattform Fronter og digital meldebok Transponder.

Satsingsområder er Klasseledelse, Grunnleggende ferdigheter med spesielt fokus på lesing, skriving og regning og det å være en Lærende skole.

Klasseledelse skal gjenspeile seg gjennom at elever og foreldre møter en profesjonell organisasjon med tydelige voksne som er faglig oppdatert, har gode relasjoner til hver elev og oversikt over elevens behov og forutsetninger for læring.

I arbeidet med grunnleggende ferdigheter er vi forpliktet til å bruke ulike tilnærmingsmåter og metoder både teoretisk og praktisk slik at vi gir alle elevene det beste grunnlaget for videre utdanningsvalg.

Trivsel

Brekstad barneskole er sertifisert i «Olweusprogrammet» og vi jobber aktivt for å forebygge mobbing og fremme trivsel uti fra opplæringsloven kapittel 9a, og Aktivitetsplikten § 9A -4, Retten til et trygt og godt skolemiljø. Det er viktig med en god dialog og et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Vi startet opp med skolemåltid som en del av et godt læringsmiljø høsten 2018.


Besøksadresse Brekstad barneskole: Kirkeveien 3 B, 7130 Brekstad

  

Kontakt

Brekstad barneskole
Ekspedisjon
72514320

 

Johannes Killingbergtrø
Enhetsleder/Rektor Brekstad barneskole
90129102

 

Trude Gjul
Tiltaksleder
97596523

 

Bjørg Wahl Dalemark
Teamleder 1. - 4. trinn / leder SFO
95882442

 

Bjørg Toril Gilde
Teamleder 5. - 7. trinn
47642025

 

Skolefritidsordningen, Brekstad barneskole SFO
95882442