Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Velkommen til Botngård barneskole

Botngård barneskole finner du i Bjugn sentrum i Ørland kommune.

Botngård barneskole har rundt 350 elever og ligger sentralt til i Bjugn sentrum i Ørland kommune.

Skolen er omkranset av grøntarealer og ligger i nærhet til sjø og skog. Ved skolen ligger også Bjugnhallen, Svømmehall, Fosenhallen (Ishallen), kunstgressbane og Fosen videregående skole som vi samarbeider med. Skolen har godt samarbeid med kulturskolen.

Skoledagen er inndelt slik:

Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.50 –  kl. 14.30. Tirsdag og fredag kl. 08.50 – kl. 12.45.

Vår avdeling for SFO er åpen hele året fra kl. 06.45 – kl. 16.30. Stengt tre uker på sommeren.

Barnehage- og skolerute 2022-2023 (PDF, 433 kB)

Barnehage- og skolerute 2023 - 2024 (PDF, 439 kB)
 

Om skolen

Botngård barneskole er en god skole for elever og ansatte. Vi har et personale som er fleksible, løsningsorienterte og som representerer et godt og variert fagmiljø. Skolens pedagogiske plattform er trygghet og trivsel i et godt læringsmiljø. Dette gjenspeiler seg i at alle ansatte er opptatt av inkludering. Her er det våre elever – ikke dine og mine elever.

Satsingsområder er: Fagfornyelsen, en helhetlig forståelse av lesing og skriving på 1.-7.trinn og det å være en lærende skole.

Trivsel

Vi er veldig opptatt av elevenes trivsel. Vi er sertifisert i antimobbeprogrammet Olweus. Vi jobber aktivt for å forebygge mobbing og fremme trivsel ut i fra opplæringsloven kapittel 9-A, Retten til et trygt og godt skolemiljø.

Vi er en trivselslederskole og følger trivselslederprogrammet.
Trivselsprogrammets mål er å:

  • Gi økt trivsel
  • Gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • Gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • Bygge vennskap
  • Forebygge konflikter og mobbing
  • Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever


Besøksadresse Botngård barneskole: Alf Nebbs gate 9, 7160 Bjugn

  

Kontakt

Ole-Gunnar Utstrand
Ole-Gunnar Utstrand
Enhetsleder/rektor Botngård barneskole
93229732

 

Elisabeth Almaas  Dueskar
Elisabeth Almaas Dueskar
Teamleder 5.-7. trinn / IKT
90589200

 

Mari Wahl  Ottesen
Mari Wahl Ottesen
Teamleder 1.-4. trinn / Leder SFO
97199161

 

Botngård barneskole, ekspedisjon
72519650

 

Botngård barneskole SFO - skolefritidsordningen
40311140