Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Grunnskoler

Skolenes prioriterte satsing for 2020 blir innføringen av fagfornyelsen. Samtidig skal innsatsen rundt inkluderende skolemiljø, relasjonsbasert arbeid og analysekunnskap fortsatt skal ha fokus. Arbeidet med å stadig utvikle beste praksis og gode resultater innen tidlig innsats, grunnleggende ferdigheter skal fortsette og digitalisering som verktøy og metode skal videreutvikles.

 

 

Botngård skole ble betydelig renovert i 2006. Skolen er en barne- og ungdomsskole med rundt 507 elever. Elever fra tidligere Fagerenget skole i Lysøysundet og ungdomstrinnelever fra Vallersund oppvekstsenter skole går her. 

Brekstad Barneskole er en nybygd skole som erstatter gamle Hårberg skole. Vi åpnet 16.august 2018 og har ca 225 elever fordelt på 1.-7.trinn.

Opphaug skole er en 1-7. skole med ca. 190 elever, og 27 ansatte.

Vallersund oppvekstsenter ble åpnet høsten 2008. Skolen er en 1-7 skole med 66 elever og er samlokalisert med Solkysten barnehage avdeling Sandnes.

Ørland ungdomsskole ligger i Brekstad sentrum og er den eneste skolen på Fosen som er en ren ungdomsskole med elever på 8. til 10. trinn.

Fosen videregående skole var nybygget i 2007. Skolen har et bredt tilbud med 9 av 12 utdanningsprogram og har i dag rundt 450 elever. Elevene kommer i hovedsak fra  Ørland kommuner.

Fagerenget montessoriskole startet opp høst 2018

 

 

Kontakt

Annie Magdele Presthus Johansen
Kommunalsjef oppvekst og utdanning
915 94 261
915 94 261