Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Grunnskoler

Skolenes prioriterte satsing for 2020 blir innføringen av fagfornyelsen. Samtidig skal innsatsen rundt inkluderende skolemiljø, relasjonsbasert arbeid og analysekunnskap fortsatt ha fokus. Arbeidet med å stadig utvikle beste praksis og gode resultater innen tidlig innsats og grunnleggende ferdigheter skal fortsette og digitalisering som verktøy og metode skal videreutvikles.

 

 

Botngård skole ble betydelig renovert i 2006. Skolen er en barne- og ungdomsskole med rundt 520 elever.

Fra august 2020 vil elevene fordeles på Botngård barneskole som 1-7 skole og Botngård ungdomsskole for 8.-10. trinn. Ungdomskolen er nybygd i 2020 og tas i bruk for første gang ved skolestart høst 2020. Ungdomstrinnelever fra Fagerenget montessoriskole i Lysøysundet og Vallersund oppvekstsenter går også ved Botngård ungdomsskole. 

Brekstad Barneskole er en nybygd skole fra 2018 som erstatter gamle Hårberg skole. Vi åpnet 16. august 2018 og har ca. 225 elever fordelt på 1.-7. trinn.

Opphaug skole er en 1-7 skole med ca. 190 elever, og 27 ansatte.

Vallersund oppvekstsenter ble åpnet høsten 2008. Skolen er en 1-7 skole med 66 elever og er samlokalisert med Solkysten barnehage avdeling Sandnes.

Ørland ungdomsskole ligger i Brekstad sentrum og er en ren ungdomsskole med elever på 8. til 10. trinn.

Fosen videregående skole ble betydelig renovert og fikk et større nybygget tilbygg i 2007. Skolen har et bredt tilbud av utdanningsprogram og har i dag rundt 450 elever. Elevene kommer i hovedsak fra Ørland kommune.

Fagerenget montessoriskole startet opp høst 2018 i lokalene til den tidligere kommunale Fagerenget skole i Lysøysundet. 

 

 

Kontakt

Annie Magdele Presthus  Johansen
Annie Magdele Presthus Johansen
Kommunalsjef oppvekst og utdanning
93450296
93450296