Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Redusert betaling og gratis kjernetid for familier med lav inntekt

I 2015 innførte regjeringen en ordning som gjør barnehagen billigere for husholdninger med lav inntekt.

Moderasjonsordningen skal sikre at ingen familier betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

 

Inntektsgrenser

Inntektsgrensa for å få redusert foreldrebetaling er 550 000,- f.o.m 01.01.2023.

I tillegg har 2, 3, 4 og 5 åringene som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20 timer gratis kjernetid.

For barnehageåret 2023/2024 er inntektsgrensa for innvilgelse av kjernetid 615 590,-

Søknadskjema og frist

Søknadsskjema

Søknadsfrist for reduksjon er den 20. i måneden før evt. innvilgelse.

Vedtak gjøres gjeldende f.o.m. måneden etter søknad og ut juni måned inneværende barnehageår. 

Artikkelliste