Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppvekst og utdanning

Oppvekst og utdanning i Ørland kommune er samlet under felles ledelse med tittel fagområde for oppvekst og utdanning. Fagområdet skal sørge for at alle barn og unge møter en barnehage og skole som setter barnet og eleven i sentrum og som bidrar til utvikling og personlig vekst for den enkelte i fellesskap med andre.

Oppvekstfeltet sitt samfunnsoppdrag er å bidra til dannelse og utdanning av hvert barn og skal gi dem positiv tilhørighet i det lokale oppvekstmiljøet. Inkludering, likeverd, glede og mestringstro er grunnleggende prinsipper som skal fremme forankring og vekstmuligheter uavhengig av forutsetninger. Tidlig innsats med tilpasset hjelp og opplæring i fellesskapet gjelder uavhengig av alder, og nært samarbeid med foresatte er vesentlig for det gode arbeidet. Oppvekst skal ha en analytisk tilnærming og virket tuftes på faglig teori og forskning i samarbeid med eksterne fagmiljøer.

Fagområdet utgjør 5 kommunale barnehager, 4 barneskoler og 2 ungdomsskoler. I tillegg er det 4 private barnehager og en privat barneskole i kommunen.

Flyktningetjenesten og voksenopplæringen utgjør Kvalifiseringsenheten.
PP-tjenesten går fra å være et IKS til en kommunal enhet innen fagområdet oppvekst og utdanning.
Barnevernet er også organisert innen oppvekst. 

Barnehagen er første instans i det lange læringsløpet og barnehagen skal fremme trivsel og glede i lek og læring i et trygt psykososialt miljø. Barns rett til medvirkning tilpasset alder skal ivaretas og barnehagene skal fortsette sitt utviklingsarbeid innen satsingsområdene språkutvikling og språkmiljø, barnehagens digitale praksis og barnehagebasert kompetanseutvikling. Den nasjonale satsingen vedrørende tidlig innsats og inkluderende barnehagemiljø vil være et prioritert arbeidsområde for 2020.

Skolenes prioriterte satsing for 2020 blir innføringen av fagfornyelsen. Samtidig skal innsatsen rundt inkluderende skolemiljø, relasjonsbasert arbeid og analysekunnskap fortsatt skal ha fokus. Arbeidet med å stadig utvikle beste praksis og gode resultater innen tidlig innsats, grunnleggende ferdigheter skal fortsette og digitalisering som verktøy og metode skal videreutvikles.

Ørland kommune har også et samarbeid i forbindelse med overgang ungdomsskole til videregående skole med Fosen videregående skole som drives av Trøndelag fylkeskommune.

Kontakt

Annie Magdele Presthus  Johansen
Annie Magdele Presthus Johansen
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning
93450296