Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Skatteoppkreveren overføres fra kommunene til Skatteetaten

Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt frem til i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

   
Mer informasjon vil bli lagt ut på www.skatteetaten.no.

 

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet

  • behandling av restskatt
  • skattepenger til gode
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning
  • utleggstrekk knyttet til skattekrav
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Alle henvendelser skal gå til Skatteetaten på telefon 800 80 000