Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Politisk behandling

Det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats.

I henhold til Eigedomsskattelova § 11 skal skatten være minst 1 og maksimum 7 promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn 1 promille pr. år.

Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Det ble i kommunestyret desember 2021 vedtatt å ikke innføre eiendomsskatt for hele kommunen.