Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Politisk behandling

Det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats. I henhold til Eigedomsskattelova § 11 skal skatten være minst 1 og maksimum 7 promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn 1 promille pr. år. Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Vedtak om skatteutskriving for 2022 er ventet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2022.

Fritak fra eiendomsskatt
Kommunestyret kan i henhold til Eigedomsskattelova § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt. Dette skjer gjennom årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Eigedomsskattelova § 5 har bestemmelser om objekter som skal fritas fra eiendomsskatt. For fullstendig oversikt kan du gå til vår side Fritak fra eiendomsskatt.
 

Tilbake til hovedside