Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Aktuelle lenker

Eigedomsskattelova:  http://www.lovdata.no/all/nl-19750606-029.html

Finansdepartementet:  http://odin.dep.no/fin/

Prinsipputtalelser og fortolkninger fra Finansdepartementet:

Takstgrunnlag for eiendomsskatt (svar til Skattebetalerforeningen), 19.06.07

Eiendomsskatt i hele kommunen fra 2007 – behov for avklaringer (svar til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar), 26.04.07

Eiendomsskatt på bolighus på gårdsbruk – taksering (svar til Norges Bondelag), 10.03.06

Bunnfradrag etter eigedomsskattelova § 11 annet ledd (svar til Skedsmo kommune), 13.11.03
 

Høyesterett, avgjørelser i tilknytning til eiendomsskatt:  http://www.hoyesterett.no/ (Søkeord: Eiendomsskatt)

Matrikkelen og eiendomsinformasjon: Statens Kartverk, eiendomsinformasjon