Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Næring, arbeid og kultur

Under denne enheten hører disse til:

  • Næring
  • Landbruk
  • NAV
  • Ørland folkehelse og frivillighet
  • Roret KF - kultur, natur, arrangement, kulturskole, bibliotek, og idrett

Ørland kommune skal ha et sterkt næringsutviklingsperspektiv.

Hovedsatsinger innen næring er forsvarsrelatert næring, havbruk, landbruk, industri, turisme/reiseliv og handel. Det skal legges til rette for samhandling med innovasjon- /kunnskapsmiljø. Dagens næringsapparat samlokaliseres i Næringens hus i tidligere rådhuset på Brekstad. Næring har behov for å samhandle tett med planmyndigheten og det legges til rette for denne kompetansen på Næringens hus. Det planlegges også med kontorfellesskap for næringsaktører og pendlerkontor som får tilgang til møterom, enkeltkontor, kantine og andre fellesfasiliteter. Det å samle flere ressurser innen næringsutvikling på ett sted vil føre til økt samarbeid både med de som har fast tilhold på huset og de som benytter det som pendlerkontor, gründerkontor eller annet.

Ørland pendlerkontor er tenkt som noe lignende, dog i mindre format, som såkalt coworking space; eksempler er DIGS i Trondheim og Mash i Oslo.

Organiseringen med NAV-kontoret i samme tjenesteområde som næring vil gi bedre arbeidslivskunnskap og kunnskap om arbeidskraftreserven, med mål om flere i arbeid og økt inkludering i arbeidslivet. Etablering av enhet for folkehelse og frivillighet er en framtidsrettet satsing som har som mål å gi nye muligheter når det gjelder forebygging, bolyst og livsglede i hele lokalsamfunnet. Sammen med folkehelsekoordinator, skal frivilligsentralene og ungdomsklubbene fokusere på universelle tilbud og møteplasser.

Ørland kirkelige fellesråd er også lagt under dette ansvaret. Etablerte møteplasser som sjømannskirke og ungdomskvelder gir deltakelse i sosiale samvær som er viktig for livskvaliteten til kommunens innbyggere. Nytt kommunalt foretak for kultur, idrett og arrangement med ambisjoner i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv er under etablering. Dette blir et spennende foretak og vil ha stor betydning for innbyggernes helse og trivsel. I tillegg vil det gi muligheter i et næringsperspektiv.

I 2020 vil det bli utarbeidet planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil være førende for oppstart av kommunedelplan for næring, arbeid og kultur hvor det skal arbeides med mål og strategier. Dialog og samhandling med innbyggere og næringslivet i planprosessen vil være viktig for kommunens rolle som tilrettelegger for næringsvekst og bo- og blilyst.